De toestand van verbruiksartikelen en andere informatie nakijken

U kunt de status van verbruiksmaterialen controleren, zoals de resterende hoeveelheid toner en nietjes. U kunt ook de back-upstatus van de opgeslagen gegevens controleren.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Toner/Overige].
Informatie over de toner en andere informatie controleren:
Om de back-upstatus van de opgeslagen bestanden te bekijken:
Informatie over de toner en andere informatie controleren:
Controleer de resterende hoeveelheid toner en nietjes, het percentage beschikbaar geheugen en de hoeveelheid afvaltoner.
N.B.
De resterende hoeveelheid toner wordt in stappen van 25% aangegeven. De details van de weergegeven resterende hoeveelheid toner ziet u hieronder.
Resterende hoeveelheid toner
Status
Statusbericht
100%
OK
-
50%
Leeg (alleen nog buffertoner)
**** toner bijna op. Vervangen nog niet nodig.
25%
Leeg (buffertoner bijna op)
Vervang tonercartridge. (****)
0%
Leeg (buffertoner op)
Vervang tonercartridge. (****)
De details van de weergegeven resterende hoeveelheid andere verbruiksmaterialen en afvaltoner ziet u hieronder.
Weergave
Resterende hoeveelheid nietjes
Resterende hoeveelheid rugnietjes
Resterende hoeveelheid lijm
OK
100% t/m 26%
Laag
25% t/m 1%
Leeg
0%
Weergave
Hoeveelheid afvaltoner
OK
0% t/m 95%
Bijna vol
96% t/m 99%
Vol
100%
Niet ing.*
-
Weergave
Ponsafval
Ponsafval in ponseenheid
Nietafval
Snijafval
Afval Perfect Binder
OK
0% t/m 95%
Bijna vol
96% t/m 99%
Vol
100%
Niet ing.*
-
* De afvalbak, zoals een afvalblad, is niet juist geplaatst. Vervang afvalbak.
Om de back-upstatus van de opgeslagen bestanden te bekijken:
Controleer de back-upstatus van de opgeslagen bestanden.
N.B.
In de onderstaande tabel wordt de back-upstatus aangegeven.
Weergave
Status
-
Back-up is beschikbaar.
verw.
Back-up wordt gemaakt van opgeslagen bestanden.
Voor instructies om een back-up te maken van de opgeslagen gegevens raadpleegt u "Backing Up Stored Data."
3.
Druk op [Sluiten].
52X3-1FU