Kopiosarjojen numerointi

Tällä toiminnolla voit tulostaa viisinumeroisen kopiosarjan numeron läpikuultavilla merkeillä tulosteisiin.
Voit asettaa kopiosarjan numeroinnin aloitusnumeron manuaalisesti.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Kopiosarjan numerointi].
5.
Aseta kuvan suunta ja tulostuskohta.
Suunta:
[Pystykuva]:
Tulostaa kuvan pystysuuntaisena.
[Sivuttaiskuva]:
Tulostaa kuvan sivusuuntaisena.
Pystykuva
Sivuttaiskuva
Paina [Koko sivu] jos haluat tulostaa kopiosarjan numeron toistuvasti koko tulosteen pinnalle.
Paina [Numer. 5:ssä paikassa] kun haluat valita kaikki viisi tulostuskohtaa.
HUOMAUTUS
Jos asetat <Kopiosarj. num.> asentoon 'Kyllä' kohdassa [Kopiosarjojen numerointiasetukset], [Koko sivu] ja [Numer. 5:ssä paikassa] ovat himmeinä eikä niitä voi valita. (Katso "Kopiosarjan numeroinnin lisäasetukset.")
Jos asetat keksi seuraavista [Sivunumerointi], [Vesileima] tai [Tulostuspäivämäärä] tulostumaan samaan kohtaan, näyttöön tulee vahvistusviesti kun painat .
Voit säätää tulostuskohtaa painamalla [Aseta tiedot].
Säädä tulostuskohtaa painamalla [X] tai [Y] → säädä tulostuskohtaa painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
6.
Määritä kopiosarjan numeroiden tulostusasetukset.
Paina <Koko> -pudotusvalikkoa → valitse kopiosarjan numeroiden koko.
HUOMAUTUS
Jos asetat <Kopiosarj. num.> asentoon 'Kyllä' kohdassa [Kopiosarjojen numerointiasetukset], voit asettaa kopiosarjan numeron kooksi [10,5 pt], [12,0 pt] tai [14,0 pt]. (Katso "Kopiosarjan numeroinnin lisäasetukset.")
Paina <Väri> -pudotusvalikkoa → valitse sivunumeroiden väri.
Säädä tummuutta painamalla [Vaalea] tai [Tumma] kohdassa <Tummuus>.
Syötä päiväys - (numeropainikkeilla).
7.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Tulostustehokkuus ei ehkä ole optimaalinen, riippuen asiakirjan sisällöstä ja asetusten yhdistelmästä.
Jos käytät [Kopiosarjan numerointi] ja [Lisää kansi], [Syötä arkit] tai [Työn erotussivu] -toimintoa, vesileimaa ei tulosteta lisätyille sivuille.
HUOMAUTUS
Kopiosarjan numerointi-toimintoa ei voi käyttää tiedostoissa, joiden tarkkuus on alle 600 x 600 dpi.
Jos kopiosarjan numerossa on alle viisi numeroa, laite tulostaa sen seuraavasti:
Esimerkki: Jos kopiosarjan numero on 10, tulostetaan "00010".
52UC-187