Kopiosarjan numeroinnin lisäasetukset

Voit määrittää Kopiosarjan numerointi -toiminnon asetukset Kopio/Lokerotoimintoihin. Ohjeet Kopiosarjan numeroinnista, katso "Kopiosarjojen numerointi" (Kopio) ja "Kopiosarjojen numerointi" (Tallennetut tiedostot).
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tulostusasetukset].
3.
Paina [Kopiosarjojen numerointiasetukset] → [Kyllä] kohtaan <Kopiosarj. num.> → määritä asetukset.
Jos et halua määrittää kopiosarjan numeroinnin asetuksia, paina [Ei].
<Kopiosarj. num.>
[Kyllä]:
[Koko sivu] ja [Numer. 5:ssä paikassa] ovat himmeitä eikä niitä voi valita.
Voit valita tekstin kooksi [10,5 pt], [12,0 pt] tai [14,0 pt].
[Ei]:
Voit valita [Koko sivu] tai [Numer. 5:ssä paikassa].
Voit valita tekstin kooksi [12,0 pt], [24,0 pt] tai [36,0 pt].
Tulostaaksesi Tunnuksen/Käyttäjänimen:
Päiväyksen tulostaminen:
Käyttäjän määrittämän tekstin tulostaminen:
Tulostaaksesi Tunnuksen/Käyttäjänimen:
Paina [Kyllä] kohtaan <Tunn./Käytt.nimi> → [Seuraava].
Valitse millä tavalla haluat kohdistaa valitut tai syötetyt merkit sivulle → paina [OK].
Päiväyksen tulostaminen:
Paina [Kyllä] kohtaan <Päiväys> → [Seuraava].
Valitse päiväyksen muoto → paina [Seuraava].
Valitse millä tavalla haluat kohdistaa valitut tai syötetyt merkit sivulle → paina [OK].
Käyttäjän määrittämän tekstin tulostaminen:
Paina [Kyllä] kohtaan <Teksti> → [Seuraava] → [Syötä].
Syötä tulostettava teksti → paina [OK] → [Seuraava].
Jos olet tallentanut merkit kohdassa [Tallenna merkit sivunumeroille/vesileimalle], [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus), voit valita merkit listasta.
Valitse millä tavalla haluat kohdistaa valitut tai syötetyt merkit sivulle → paina [OK].
52UC-24J