Uusien toimintojen lisääminen

Laitteeseen voidaan asentaa erilaisia järjestelmäasetuksia.
Tämä laite on MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) -yhteensopiva. MEAP on ohjelmistoalusta, joka mahdollistaa muokattujen sovellusten kehittämisen, jotka perustuvat Oracle-, Java- ja Java 2 Platform Micro Edition (J2ME) -tekniikkaan.
Voit asentaa laitteeseen järjestelmän lisäasetuksia/MEAP-sovelluksia käyttämällä Tallenna/Päivitä ohjelma -toimintoa.
Järjestelmän lisäasetusten/MEAP-sovellusten asentaminen antaa sinulle mahdollisuuden käyttää laitteen uusia muokattavia toimintoja. Voit myös poistaa nämä sovellukset.

Järjestelmäasetukset

Järjestelmäasetukset, joita voit asentaa tähän laitteeseen, ovat seuraavat:
imagePRESS Printer Kit
Viivakooditulostusyksikkö
Etäfaksitoiminto
Kiintolevyn tyhjennystoiminto
Jäljitys & Pehmennys PDF -toiminto
Turvalähetysominaisuudet
Digitaalinen käyttäjäallekirjoitus -toiminto
Internet-ohjelmisto
Salattu tulostus -ohjelmisto
PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

MEAP-sovellukset

Jos haluat laajentaa laitteen toimintoja käyttämättä järjestelmän lisäasetuksia, asenna MEAP-sovelluksia.
MEAP:in avulla voit hallita/rajoittaa laitteen käyttäjiä kirjautumispalvelulla. Käytettävissä on seuraavat kaksi kirjautumispalvelua:
Oletusautentikointi
Kun [Osastotunnusten hallinta] on asennossa 'Kyllä' kohdassa [Hallinta-asetukset] (Asetukset/Tallennus), voidaan kullekin osastolle tallentaa seitsemännumeroinen osastokoodi ja kullekin Osastokoodille voidaan tallentaa PIN-koodi, jolloin vain käyttäjät jotka syöttävät oikeat numerot, voivat käyttää laitetta. (Katso "Osastokoodien hallinta.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H on kirjautumispalvelu, jota voi käyttää Active Directory -ympäristön verkossa LDAP-palvelimella, tai laitteessa. Se sisältää seuraavat käyttäjäautentikointijärjestelmät. Lisätietoja, katso "SSO-H (Single Sign-On H)."
Palvelinautentikointi
Paikallislaitteen autentikointi
Palvelinautentikointi + Paikallislaitteen autentikointi

Järjestelmän lisäasetusten/MEAP-sovellusten asentaminen

Toimenpiteet järjestelmän lisäasetusten/MEAP-sovellusten asentamiseksi saattavat vaihdella sen mukaan, onko laite on kytketty ulkoiseen verkkoon. Tutustu seuraavaan kun valitset sopivan menetelmän:
Asennus kun laite on kytketty ulkoiseen verkkoon:
Kytkeydy laitteesta toimituspalvelimelle, ja asenna järjestelmän lisäasetus/MEAP-sovellus.
Asennus kun laite ei ole kytketty ulkoiseen verkkoon:
Käytä lisenssitiedostoa/lisenssin avainta jotka olet saanut Lisenssinhallintajärjestelmästä asentaaksesi järjestelmän lisäasetuksen/MEAP-sovelluksen.

HUOMAUTUS
Lisenssin rekisteröinti saatetaan vaatia, riippuen järjestelmän lisäasetuksesta/MEAP-sovelluksesta.
Käytä SMS:ää (Service Management Service) suorittaaksesi seuraavat hallintatoimet MEAP-sovelluksille (Katso "MEAP."):
Tähän laitteeseen asennettujen MEAP-sovellusten tarkistaminen.
Tarkista MEAP-sovellusten käyttämä kiintolevytila
Lisää lisenssejä aiemmin asennettuihin MEAP-sovelluksiin
Ohjeet MEAP-sovellusten asentamisesta ja poistamisesta, katso "Installing Applications" ja "Uninstalling Applications."
Oletusautentikointi on valittu oletuksena kirjautumispalveluksi. Ohjeet kirjautumispalvelun valinnasta ja asettamisesta, katso "Login Service Selection."
Riippuen asennetusta järjestelmän lisäasetuksesta/MEAP-sovelluksesta, voit ladata asennettujen järjestelmäasetusten/MEAP-sovellusten käyttöoppaita seuraavasta URL-osoitteesta.
http://canon.com/fau/downloads
Kun lataan oppaita ja oheisohjelmia järjestelmän lisäasetuksiin/MEAP-sovelluksiin, valmistele lisenssin saantinumeron varmenne, joka sisältyy pakkaukseen.
Jos ladattavia oppaita ei ole, katso toiminnon kuvaus tästä oppaasta.
Tietoja Etäkäyttöliittymän järjestelmävaatimuksista ja sen käyttöönotosta, katso "System Requirements" ja "Before You Start the Remote UI."
Useat käyttäjät eivät voi käyttää "Tallenna/Päivitä ohjelma" -toimintoa samanaikaisesti.
Jos toinen käyttäjä on kirjautunut SMS:ään (Service Management Service), et voi käyttää "Tallenna/Päivitä ohjelma" -toimintoa Etäkäyttöliittymästä.
Jos suoritat seuraavia toimintoja, et voi käyttää "Tallenna/Päivitä ohjelma" -toimintoa etäkäyttöliittymästä tietyn ajan kuluessa:
Jos suljet selaimen ilman että painat [Portal] tai [Log Out], kun Etäkirjautumispalvelu SMS:lle on asetettu.
Jos suljet selaimen ilman että painat [Portal], kun Etäkirjautumispalvelua SMS:lle ei ole asetettu.
Jos suljet selaimen ilman että painat [Log Out from SMS], [To Remote UI] tai [Log Out] SMS:lle.
52UC-01Y