Osastokoodien hallinta

Voit tallentaa Osastokoodin ja PIN-koodin (enintään seitsemän numeroa) kullekin osastolle, ja hallita laitetta rajoittamalla sen käytön vain niille, jotka syöttävät oikean Osastokoodin ja PIN-koodin. Tätä kutsutaan Osastokoodien hallinnaksi. Osastokoodi ja PIN on mahdollista tallentaa jopa 1 000:lle osastolle. Osastokoodien hallinnalla voit valvoa kopioiden, skannausten ja tulosteiden kokonaismääriä osastoittain.
Tässä jaksossa kerrotaan seuraavista asetuksista.
Osastokoodien hallinnan määritys
Osastokoodin ja PIN-koodin tallentaminen
Kopion, skannauksen ja tulostuksen tulosterajojen asettaminen
Osastokoodien käytön toimintojen asettaminen (Kopiotoimintoa rajoitetaan automaattisesti kun Osastokoodien hallinta on asetettu)
Kopioiden, skannausten ja tulosteiden kokonaismäärien tarkistaminen.

TÄRKEÄÄ
Jos käytät SSO-H:ta ja asetat [Osastotunnusten hallinta] -toiminnon asentoon 'Kyllä', et ehkä voi kirjautua. Jos näin käy, muuta kirjautumispalveluksi Oletusautentikointi → aseta [Osastotunnusten hallinta] asentoon 'Ei'. Ohjeet kirjautumispalvelun asettamiseksi, katso "Setting Application Authentication Information."
Jos Kopiokortinlukija F on asennettu ja Oletusautentikointi on asetettu kirjautumispalveluksi, Osastotunnusten hallinta aktivoituu automaattisesti. (Katso "Kopiokortinlukija F.")
Jos SSO-H on asetettu kirjautumispalveluksi, Osastotunnusten halinta suoritetaan Osastotunnuksella, jolla on sama käyttäjänimi ja salasana joka on tallennettu MEAP-käyttäjäautentikointiin.
SSO-H:n paikallislaitteen autentikointijärjestelmään tallennetun käyttäjätiedon on täsmättävä Osastotunnusten hallinnan asetuksiin tallennetun Osastotunnuksen ja salasanan kanssa. Jos tallennettu Osastotunnus ja PIN on vaihdettu koska tietoja on päivitetty tai muutettu Laitetietojen toimituksen asetuksissa, varmista että vaihdat/päivität SSO-H:n Paikallislaitteen autentikointijärjestelmään tallennetut käyttäjätiedot vastaavasti. Ohjeet SSO-H:n käyttäjätietojen tallentamiseksi, katso"Setting the User Information for SSO-H."
Jos SSO-H on asetettu kirjautumispalveluksi, toimintojen rajoittaminen ole käytettävissä.
HUOMAUTUS
Osastotunnukseen ja PIN-koodiin voi tallentaa enintään seitsemännumeroisen luvun.
Jos Osastokoodien hallinta on aktivoitu Kopiokortinlukija F:llä, korteille asetetut Osastokoodit ovat käytössä. Siksi et voi tallentaa Osastotunnuksia.
52UC-232