Kirjautumispalvelu

Jos käytössä on kirjautumispalvelu, kuten SSO-H (Single Sign-On H), syötä käyttäjänimi ja salasana ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta.
1.
Paina [Käyttäjänimi].
TÄRKEÄÄ
Käyttääksesi SSO-H:n Palvelimen käyttäjäautentikointijärjestelmää (sisältäen palvelimen autentikoinnin Palvelimen autentikointi + Paikallislaitteen autentikointi -käyttäjäautentikointijärjestelmän), tarvitaan Windows-palvelin, johon on asennettu Active Directory tai LDAP-palvelin.
Jotta voit käyttää SSO-H:n Active Directory käyttäjäautentikointijärjestelmää (mukaanlukien Active Directory autentikoinnin Palvelinautentikointi + Paikallislaiteautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmällä), on laitteen aika synkronoitava sen tietokoneen kanssa, johon Active Directory on asennettu. Jos tietokoneen ja laitteen laitteen ajan välinen ero on yli 30 minuuttia, tapahtuu virhe jos kirjaudut käyttäen SSO-H:ta. Ohjeet laitteen päiväyksen ja ajan asettamisesta, katso "Päiväys ja kellonaika."
HUOMAUTUS
Voit määrittää myös näytöllä kirjauduttaessa näkyvien käyttäjälokien määrän.
Kun käytät SSO-H:n Active Directoryn käyttäjäautentikointijärjestelmää (mukaanlukien Active Directory autentikoinnin Active Directory autentikointi + Paikallislaiteautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmällä), voit käyttää vain aakkosnumeerisia merkkejä,- (tavuviiva), _ (alleviivaus), ` (heittomerkki), { } (sulkeet), ~ (aaltoviiva), ! . (huutomerkki), # (numero), $ (dollari), % (prosentti), & (et-merkki), ' (lainausmerkki), ( ) (kaarisulkeet), @ (at-merkki) ja ^ (caret). Voit kirjautua vain käyttämällä oikeita merkkejä. (Huomioi suuraakkoset)
Kun käytät SSO-H:n Paikallislaitteen autentikointijärjestelmää (mukaanlukien Paikallislaitteen autentikoinnin Active Directory autentikointi + Paikallislaiteautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmällä), voit käyttää vain seuraavia merkkejä käyttäjänimessä ja salasanassa (Huomioi suuraakkoset):
Käyttäjänimi Aakkosnumeeriset merkit, symbolit (paitsi \ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ ") ja välilyönnit, enintään yhteensä 32 merkkiä
Salasana: Aakkosnumeeriset merkit, enintään 32 merkkiä (ei symboleja)
2.
Syötä käyttäjänimi → paina [OK].
3.
Paina [Salasana].
4.
Syötä salasana → paina [OK].
HUOMAUTUS
Kun käytät SSO-H:n Palvelinautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmää (sisältäen 'Palvelinautentikointi + Paikallislaiteautentikointi' -käyttäjäjärjestelmän), valitse kirjautumiskohde pudotusvalikosta. Tietoja kirjautumiskohteen valinnasta, katso "SSO-H (Single Sign-On H)."
5.
Paina <Kirjautumiskohde>-pudotusvalikkoa → valitse kirjautumiskohde.
HUOMAUTUS
Jos Paikallislaitteen autentikointi on asetettu käyttäjäautentikointijärjestelmäksi, vain [Tämä laite] näkyy <Kirjautumiskohde> -pudotusvalikossa.
Käyttäjäautentikoinnin sallivien toimialueiden nimet tai LDAP-palvelimen nimet näkyvät <Kirjautumiskohde>-pudotusvalikossa.
Riippumatta <Kirjautumiskohde> -pudotusvalikossa olevista nimikkeistä, tämän laitteen toimialue on aina listassa ensimmäisenä ja [Tämä laite] on aina listan viimeisenä.
Jos <Kirjautumiskohde> -pudotusvalikossa on seitsemän tai useampia nimikkeitä, [Aakkosjärjestys], , ja näkyvät <Kirjautumiskohde> -pudotusvalikossa.
Jos painat [ Aakkosjärjestys], Kirjautumiskohde-listan nimikkeet ovat käänteisessä aakkosjärjestyksessä, ja painike vaihtuu [Aakkosjärjestys] -painikkeeksi.
Jos painat [ Aakkosjärjestys], Kirjautumiskohde-listan nimikkeet ovat käänteisessä aakkosjärjestyksessä, ja painike vaihtuu [Aakkosjärjestys] -painikkeeksi.
Selaa listaa alaspäin painamalla .
Selaa listaa ylöspäin painamalla .
6.
Paina [Kirjaudu].
Kirjautuaksesi voit myös painaa (Log In/Out).
Jos syöttämäsi käyttäjänimi tai salasana on virheellinen, esiin tulee viesti joka kehottaa varmistamaan käyttäjänimesi ja salasanasi. Aloita uudelleen vaiheesta 1.
7.
Kun olet lopettanut työskentelyn, paina ikkunan oikeassa alakulmassa [Uloskirjautuminen].
Kirjautuaksesi ulos voit myös painaa (Log In/Out).
Ikkuna käyttäjänimen ja salasanan syöttämiseksi avautuu.
HUOMAUTUS
Jos haluat jatkaa työskentelyä, sinun on syötettävä käyttäjänimesi ja salasanasi uudelleen.
Jos et kirjaudu ulos sen jälkeen kun olet lopettanut laitteen käytön, kaikki seuraavat kopiot lisätään kirjautuneelle käyttäjälle.
Vaikka unohtaisit kirjautua ulos sen jälkeen kun olet lopettanut laitteen käytön, asetetun Automaattisen palautusajan jälkeen avautuu näyttö käyttäjänimen ja salasanan syöttämistä varten. (Katso "Automaattinen palautusaika.")

HUOMAUTUS
SSO-H on seuraavassa esimerkkinä tästä toiminnosta. Jos käytät jotain toista kirjautumispalvelua, toiminto saattaa poiketa tässä kuvatusta.
Ohjeet kirjautumispalvelun valinnasta ja asettamisesta, katso "Login Service Selection."
Ohjeet käyttäjätietojen tallentamisesta SSO-H:n Paikallislaitteen käyttäjäautentikointijärjestelmään, katso "Registering User Data."
Tietoja käyttäjänimestä jota käytetään SSO-H:n Palvelinautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmässä (sisältäen Palvelinautentikoinnin ja 'Palvelinautentikointi + Paikallislaitteen autentikointi' -käyttäjäautentikointijärjestelmän), ota yhteys verkon valvojaan.
52UC-017