Epätasaisen väripinnan korjaus

Tällä toiminnolla voit korjata lievää epätasaisuutta jota ilmenee harmaasävyjen alueella tulostetussa kuvassa.
Voit suorittaa korjauksen kolmella eri tavalla:
Densitometrikorjaus:
Tällä toiminnolla voit korjata epätasaisen tummuuden mittaamalla testisivun tulokset densitometrillä, ja syöttämällä saadut arvot tummuuden säätöön.
Visuaalinen korjaus:
Tällä toiminnolla voit korjata epätasaisen tummuuden tarkastelemalla testisivua ja korjaamalla tummuuden poikkeamat manuaalisesti. Valitse tämä toiminto kun korjaat epätasaista tummuutta jos densitometri ei ole käytettävissä tai jos densitometrikorjaus ei ole tyydyttävä. Huomaa, että manuaalinen tummuudensäätö vaatii kokemusta.
Tulostuspalvelinkorjaus:
Tällä toiminnolla voit korjata epätasaisen tummuuden käyttämällä tulostuspalvelimelta saamaasi dataa.
TÄRKEÄÄ
330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3 tai A4 tavallista paperia voi käyttää testisivuina. Varmista, että laitteessa on riittävästi sopivaa paperia ennen kuin aloitat tämän toimepiteen.
HUOMAUTUS
[[Tulostuspalv. korjaus] näkyy vain kun imagePRESS-palvelin on asennettu.

1.
Valitse .
2.
Paina [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Korjaa epätasaisuus].
3.
Valitse epätasaisen väripinnan korjausmenetelmä.
Densitometrikorjaus:
Visuaalinen korjaus:
Tulostinpalvelinkorjaus:
Densitometrikorjaus:
Paina [Densitometrikorjaus] → [Aloita tulostus].
Tulostetaan testisivu 1 jossa on merkit 0 - 8.
Testisivu 1
HUOMAUTUS
Alueet 0 ja 8 eivät ehkä ole näkyvissä, riippuen paperin leveydestä.
Mittaa luovutetun testisivun 1 merkki densitometrillä.
Paina [Hienosäätö] sen värin kohdalla, jota haluat säätää.
Valitse numero → syötä testisivulta mitattu tummuusarvo → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Tummuuden säätö suoritetaan perustuen kaikkiin merkkien 0 - 8 tummuusarvoihin. Jos kaikki merkit 0 - 8 näkyvät testisivulla, muista mitata ja syöttää kaikkien tulostettujen merkkien tummuusarvot.
Jos merkit 0 ja 8 eivät näy testisivulla, mittaa ja syötä kaikkien tulostettujen merkkien 1 - 7 tummuusarvot ja varmista että merkkien 0 ja 8 tummuusarvoiksi on asetettu ‘0’. Jos syötät muun tummuusarvon kuin ‘0’ merkeille 0 ja 8, et pysty suorittamaan tummuuden säätöä tarkasti.
Paina [Testituloste] → [Aloita tulostus].
Tulostetaan testisivu 2 jossa on säädön jälkeiset merkit -7 - +6.
Testisivu 2
Tarkasta tulostettu testisivu 2 ja varmista että siinä ei ole epätasaista tummuutta.
Paina [Tall. ja viimeistele].
Visuaalinen korjaus:
Paina [Visuaalinen korjaus] → [Testituloste] → [Aloita tulostus].
Tulostetaan testisivu 2 jossa on merkit -7 - +6.
Tarkastele luovutettua testisivua → paina [Hienosäätö] säädettävän värin kohdalla.
Valitse säädettävä numero → paina [+] lisätäksesi tummuutta tai [-] vähentääksesi tummuutta → [OK].
Paina [Testituloste] → [Aloita tulostus].
Tulostetaan testisivu 2 jossa on säädön jälkeiset merkit -7 - +6.
Tarkasta tulostettu testisivu 2 ja varmista että siinä ei ole epätasaista tummuutta.
Paina [Tall. ja viimeistele].
Näyttö palaa vaiheen 2 näytöksi. Toista visuaalisen korjauksen vaiheet kunnes väripinnan epätasaisuus on korjattu.
Tulostinpalvelinkorjaus:
Paina [Tulostuspalv. korjaus] → [Aloita tulostus].
Testisivu luovutetaan.
Mittaa tulostetun testisivun merkki käyttämällä imagePRESS-palvelin:iin liitettyä densitometriä, ja välitä säätöarvot pääyksikköön.
Paina [Testituloste] → [Aloita tulostus].
Tulostetaan testisivu 2 johon on tehty siirrettyyn dataan perustuva säätö.
Tarkasta tulostettu testisivu 2 ja varmista että siinä ei ole epätasaista tummuutta.
Paina [Tall. ja viimeistele].
TÄRKEÄÄ
Lisätietoja tulostinpalvelinkorjauksesta, katso imagePRESS-palvelin käyttöohje.

HUOMAUTUS
Merkit -7 ja +6 eivät ehkä näy tulostetussa testisivussa 2, riippuen paperin leveydestä.
Vaikka merkki -7 näkyisikin tulostetussa testisivussa 2, numerot joiden arvoja voit säätää ovat merkeille -6 - +6. Et voi säätää arvoja kohtaan -7.
52UC-0KH