Kaksipuolinen kopiointi

Tämä tapa mahdollistaa kaksipuolisten kopioiden tekemisen joko yksipuolisista tai kaksipuolisista alkuperäisistä, tai yksipuolisten kopioiden tekemisen kaksipuolisista alkuperäisistä.
TÄRKEÄÄ
Kun käytät [1-puolinen2-puolinen] tai [2-puolinen1-puolinen] -toimintoa, varmista että asetat alkuperäiset oikein. Aseta alkuperäiset vaakasuuntaisesti, kuten A4R ja A5R. Jos nämä alkuperäiset asetetaan pystysuuntaisesti, kopion taustapuoli tulostuu ylösalaisin.
Vain A4-kokoista paperia voi käyttää [Kirja 2-puolinen]-toimintoon.
Aseta alkuperäiset valotuslasille kun käytät [Kirja2-puolinen]-toimintoa. [Kirja2-puolinen]-toimintoa ei voi käyttää jos alkuperäinen on asetettu syöttölaitteeseen.
HUOMAUTUS
Varmista että asetat alkuperäisen oikein kun kopioit [2-puol.]-toiminnolla. Kohdista aina alkuperäisen yläreuna valotuslasin takareunaan (nuoleen vasemmassa yläkulmassa), tai syöttölaitteen takareunaan.
Aseta alkuperäiset syöttölaitteeseen kun käytät [2-puolinen1-puolinen]-toimintoa.

1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [2-puol.].
HUOMAUTUS
Jos [Automaattinen lajittelu] on asennossa "Kyllä", Lajittelu tai Siirtävä lajittelu asetetaan automaattisesti kun alkuperäiset asetetaan syöttölaitteeseen. (Katso "Automaattinen lajittelu.")
Tehdäksesi [Kirja2-puolinen]-kopioinnin oikeassa sivujärjestyksessä, aloita kopiointi kirjan tai nidotun alkuperäisen ensimmäisestä avatusta sivusta.
3.
Valitse 2-puolisen kopion tyyppi.
1-puolisesta 2-puolinen:
2-puolisesta 2-puolinen:
2-puolisesta 1-puolinen:
Kirjasta 2-puolinen:
1-puolisesta 2-puolinen:
Tällä toiminnolla voit tehdä kaksipuolisia kopioita yksipuolisista alkuperäisistä.
Paina [1-puol.2-puol.].
Asettaaksesi kaksipuolisten kopioiden suunnan, paina [Aseta tiedot] → valitse kaksipuolisen suunnan tyyppi → paina [OK].
[Kirjatyyppi]:
Kopion etu- ja taustapuoli on samassa ylä-ala -suunnassa.
[Kalenterityyppi]:
Kopion etu- ja taustapuolilla on vastakkaiset ylä-ala -suunnat.
2-puolisesta 2-puolinen:
Tällä asetuksella voit tehdä kaksipuolisia kopioita kaksipuolisista alkuperäisistä. Jos asetat kaksipuolisen alkuperäisen syöttölaitteeseen, molemmat puolet skannataan automaattisesti. Tällä asetuksella kopioidaan alkuperäisen molemmat puolet syöttölaitteessa yhden arkin toiselle puolelle.
Paina [2-puol.2-puol.].
Asettaaksesi kaksipuolisten kopioiden suunnan, paina [Aseta tiedot] → valitse alkuperäisen ja kopion tyyppi→ paina [OK].
Alkuperäinen
[Kirjatyyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on sama ylä-ala -suunta.
[Kalenterityyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on vastakkaiset ylä-ala -suunnat.
Kopio
[Kirjatyyppi]:
Kopion etu- ja taustapuoli on samassa ylä-ala -suunnassa.
[Kalenterityyppi]:
Kopion etu- ja taustapuolilla on vastakkaiset ylä-ala -suunnat.
2-puolisesta 1-puolinen:
Tällä toiminnolla voit kopioida alkuperäisen molemmat puolet erillisille kopioarkeille.
Paina [2-puol.1-puol.].
Asettaaksesi yksipuolisten kopioiden suunnan, paina [Aseta tiedot] → valitse kaksipuolisen suunnan tyyppi → paina [OK].
[Kirjatyyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on sama ylä-ala -suunta.
[Kalenterityyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on vastakkaiset ylä-ala -suunnat.
Kirjasta 2-puolinen:
Tämä asetus tekee kaksipuoliset kopiot aukeaman sivuista. Voit myös kopioida sidottujen alkuperäisten, kuten kirjojen ja aikakauslehtien sivun etu- ja taustapuolen.
Vasen/Oikea 2-puolinen
Tämä asetus tekee kaksipuoliset kopiot aukeaman sivuista.
Etu/Taustap. 2-puolinen
Tällä asetuksella saat kaksipuoliset kopiot sivun etu- ja taustapuolesta.
Paina [Kirja 2-puol.].
Asettaaksesi kaksipuolisten alkuperäisten suunnan ja tyypin, paina [Aseta tiedot] → valitse kaksipuolisen suunnan tyyppi → paina [OK].
Kopiomenetelmä
[Vasen/oikea2-puolinen]:
Kirjan tai nidotun alkuperäisen vastakkaiset sivut kopioidaan yksittäisen arkin etu- ja taustapuolelle.
[Etu/Taustap.2-puolinnen]:
Kopioi vasemman tai oikean sivun etu- ja taustapuolen yksittäisen arkin molemmille puolille.
Kopioinnin suorittamiseksi oikeassa sivujärjestyksessä, aloita kopiointi kirjan tai nidotun alkuperäisen ensimmäisestä avatusta sivusta.
Aseta alkuperäiset tekstipuoli alaspäin, varmista että alkuperäisen yläreuna kohdistuu valotuslasin takareunaan (nuoleen vasemmassa yläkulmassa).
Alkuperäinen on valotuslasilla tekstipuoli alaspäin.
[Vasemmalle avautuva kirja]
[Oikealle avautuva kirja]
Alkuperäinen kopioidaan oikealta vasemmalle.
Alkuperäinen kopioidaan vasemmalta oikealle.
HUOMAUTUS
Tietoja tarvittavista lisävarusteista kun käytät [2-puolinen 1-puolinen] -toimintoa, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
4.
Paina [OK] → [Sulje].
5.
Valitse .
Kun viimeinen erä alkuperäisiä on skannattu, paina [Aloita kopiointi].
HUOMAUTUS
Kopioidaksesi kaksi seuraavan aukeaman sivua kun käytät [Kirja2-puolinen] -toimintoa, käännä alkuperäisen sivua → aseta alkuperäinen valotuslasille → paina .

TÄRKEÄÄ
Et ehkä pysty kopioimaan käyttämällä tätä toimintoa, riippuen paperin laadusta.
HUOMAUTUS
Kaksipuoliseen tulostukseen käytettävän paperin tulee täyttää seuraavat ehdot:
Paperikoko: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, A5R ja muokattu koko (98,4 mm x 148 mm - 330,2 mm x 487,7 mm*), lukuun ottamatta kalvoja, kirkasta filmiä, tarroja, indeksivälilehtiä ja kirjekuoria
*Pitkää arkkia (210 mm x 487,8 mm - 330,2 mm x 762 mm) voidaan käyttää, kun Long Sheet Tray-B on asennettu.
Paperin paksuus: 52–350 g/m2
Kun käytät [1-puolinen2-puolinen]-toimintoa ja alkuperäisiä on pariton määrä, viimeisen kopion taustapuoli jää tyhjäksi. (Laitteen laskuri ei laske tyhjää sivua kopioksi.)
Jos käytät [1-puolinen2-puolinen] -toimintoa [Erikokoiset alkuperäiset] -toiminnon kanssa, kopiot tulostetaan yksipuolisina kopioina vastaavaan paperikokoon. Jos haluat tehdä kaksipuolisia kopioita erikokoisista alkuperäisistä, valitse paperikoko edeltäkäsin.
Kun asetat alkuperäiset valotuslasille suorittaaksesi [2-puolinen2-puolinen] -kopioinnin, noudata näytössä olevia ohjeita alkuperäisten molempien puolten skannaamisesta.
Jos haluat asettaa kaksipuolisen alkuperäisen valotuslasille kopioidaksesi [2-puolinen1-puolinen] -toiminnolla, määritä [Koontityö]. (Katso "Koontityö.")
Jos valitset [Etupuoli/Taustapuoli 2-puolinen], kun kopioit [Kirja2-puolinen]-toiminnolla, ensimmäisen kaksipuolisen sivun etupuoli ja viimeisen kaksipuolisen sivun taustapuoli jäävät tyhjiksi. (Laitteen laskuri ei laske tyhjää sivua kopioksi.)
Jos viimeistelijä on asennettu ja käytät kaksipuoliseen tulostukseen paperia, joka on paksuudeltaan alle 60 g/m2, luovutettua paperia ei välttämättä kohdisteta.
52UC-0X8