Vihkotila

Tällä toiminnolla voit luovuttaa kopiot vihkoina.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Vihkonidottu vihko
Tällä toiminnolla voit kopioida yksipuolisia tai kaksipuolisia alkuperäisiä siten, että kopiot voidaan koostaa vihkon muotoon.
Jaettu vihko
Tällä toiminnolla voit tehdä monisivuisen asiakirjan siten, että se on jaettu vihkoiksi.
Siirtymän korjaus
Tällä toiminnolla voit korjata kuvien sijainnin siirtymää vihkossa laskemalla vihkon uloimpien sivujen siirtymän verrattuna keskimmäisiin sivuihin.
*1 Leikattu
*2 Kun sivut on leikattu, kaikkien sivujen ulommat reunukset ovat yhtä leveät.
*3 Sisäreunukset asetetaan siten, että uloimpien sivujen sisäreunukset ovat leveämmät kuin keskimmäisten sivujen sisäreunukset. Kuvan sijainti kullakin sivulla säädetään siten, että vihkon uloimpien ja sisimpien sivujen erotus lasketaan.
Leikkaus
Kun sekä Booklet Trimmer-F että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A on asennettu:
Tulosteiden etureunoja sekä ylä/alareunoja leikataan käytettäessä Vihkonidontaa.
Kun vain Booklet Trimmer-F on asennettu:
Tulosteiden etureunoja leikataan käytettäessä Vihkonidontaa.
Vihkopuristus
Tällä toiminnolla voit puristaa vihkonidotun vihkon selkämyksen.
HUOMAUTUS
Varmistaaksesi että [Vihkopuristus] asetus on tehokas, sinun on vihkonidottava enemmän kuin yhdeksän paperiarkkia (mukaanlukien kansiarkin).
TÄRKEÄÄ
Vihkovidonta ja Jaettu vihko -toiminnot voidaan asettaa vain jos Booklet Finisher-W PRO/Booklet Finisher-AC on asennettu.
Vihkopuristus voidaan asettaa vain jos Booklet Finisher-W PRO on asennettu.
Leikkaustoiminto voidaan asettaa jos Booklet Trimmer-F tai Kaksiteräinen vihkoleikkuri A on asennettu Booklet Finisher-W PRO:hon.
Voit asettaa [Leikkuri] vain jos valitset [Vihkonidonta].
Varmista että asetat paperityypin oikein. Kun tulostat erikoisille paperityypeille, kuten paksulle paperille tai kalvoille, muista määrittää paperityyppi oikein, erityisesti käyttäessäsi paksua paperia. Jos paperityyppiä ei ole oikein asetettu, kuvan laatu saattaa kärsiä. Tämän lisäksi kiinnitysyksikkö saattaa likaantua ja vaatia huoltokäynnin, tai paperi saattaa juuttua.
Muista asettaa pystysuuntaiset alkuperäiset pystysuuntaisesti. Jos tällaiset alkuperäiset asetetaan vaakasuuntaisesti, parilliset sivut tulostetaan ylösalaisin.
Vihkonidonnassa tehtyjen taittojen tarkkuus saattaa vaihdella riippuen paperityypistä ja arkkien lukumäärästä.

1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [Vihko].
3.
Määritä tarkat Vihkoasetukset.
Jos alkuperäinen on kaksipuolinen, paina [2-puol. alkuperäinen] → valitse kaksipuolisen alkuperäisen tyyppi → paina [OK].
[Kirjatyyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on sama ylä-ala -suunta.
[Kalenterityyppi]:
Alkuperäisen etu- ja taustapuolilla on vastakkaiset ylä-ala -suunnat.
Vihkoskannaus:
Taitto ja vihkonidonta:
Lisää kannet:
Viimeistelymuodon valinta:
Alkuperäisen koon ja vihkon asettelun koon valinta:
Vihkoskannaus:
Paina [Vihkoskannaus] → valitse alkuperäisen koko → paina [OK].
Taittaaksesi alkuperäisen kukin sivu käytettäväksi kahtena vihkon sivuna, paina [Ei vihkoskannausta] → valitse alkuperäisen koko → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos et käytä Vihkoskannaus-toimintoa, et voi valita kaksipuolisten alkuperäisten asettelua.
Jos et käytä Vihkoskannaus-toimintoa, et voi valita alkuperäiselle [Autom.].
Et voi valita [2-puol. alkuperäinen] jos A6R on valittu alkuperäisen kooksi.
Taitto ja vihkonidonta:
Paina [Taitto + Vihkonidonta].
Jos et halua vihkonidontaa, paina [Vain taitto].
Jos et halua asettaa Taittoa ja Vihkonidontaa, valitse [Ei vihkonidontaa].
HUOMAUTUS
Seuraavassa esitetään kerralla vihkonidottavien arkkien enimmäismäärät. Jos haluat vihkonitoa enemmän arkkeja, aseta Jaettu vihko -toiminto, muussa tapauksessa vihkoa ei vihkonidota.
Jos Booklet Finisher-W PRO on asennettu: 25 arkkia
Jos Booklet Finisher-AC on asennettu: 20 arkkia
Seuraavassa on kerralla taitettavien arkkien enimmäismäärät, kun [Vain taitto] on valittu:
Jos Booklet Finisher-W PRO on asennettu: 5 arkkia
Jos Booklet Finisher-AC on asennettu: 3 arkkia
Lisää kannet:
Paina [Lisää kansi] → [Tulostus].
Paina [Jätä tyhjäksi] jos et halua kopioida kanteen.
Jos syötät kansipaperin kun käytössä on Document Insertion Unit-N, valitse [Jätä tyhjäksi].
Jos valitset [Vihkoskannaus], voit asettaa <Etukansi>, <Etusisäkansi>, <Takasisäkansi> ja <Takakansi> erikseen.
Aseta kansipaperi painamalla [Muuta] → valitse paperilähde → paina [OK].
Jos haluat valita Stack Bypass-C:n, kun paperikoko/tyyppi on jo valittu nykyiselle tai valitulle työlle, paina [Muuta monitoimit. paperi].
TÄRKEÄÄ
Kansisivun paperikoko täytyy olla sama kuin pääasiakirjan paperikoko.
Jos asetat asiakirjan lisäysyksikköön esipainettua paperia käytettäväksi kansisivuna, aseta paperi tekstipuoli ylöspäin.
Jos käytät Paksua paperia 3 tai Paksua paperia 4, voit valita tulostuksen vain kohtaan <Etusisäkansi> tai <Takasisäkansi>.
Seuraavan painoisia papereita voi käyttää, kun Booklet Finisher-W PRO on asennettu.
Pääasiakirjan kansisivu: 52 g/m2 – 300 g/m2 (6,35 kg kirjepaperi – 49,90 kg kansi)
Seuraavan painoisia papereita voi käyttää, kun Booklet Finisher-AC on asennettu.
Pääasiakirja: 52 g/m2 – 220 g/m2 (6,35 kg kirjepaperi – 36,29 kg kansi)
Kansisivu: 52 g/m2 – 256 g/m2 (14 lb kirjepaperi – 140 lb kansi)
HUOMAUTUS
Jos lisäät kannen, Booklet Finisher-AC:n vihkotasolle mahtuu enintään 10 nippua.
Viimeistelymuodon valinta:
Paina [Avautumistapa] → valitse viimeistelymuoto → paina [OK].
[Vasemmalle avautuva]:
Luodaan vasemmalle avautuva vihko.
[Oikealle avautuva]:
Luodaan oikealle avautuva vihko.
HUOMAUTUS
Voit valita [Avautumistapa] vain jos valitset [Vihkoskannaus].
Alkuperäisen koon ja vihkon asettelun koon valinta:
Paina [Muuta] kohtaan <Alkuper. koko>.
Valitse asettamasi alkuperäisen koko → paina [OK].
Voit valita paperikoon automaattisesti painamalla [Autom.].
Paina [Muuta] kohtaan <Asettelun koko>.
Valitse viimeistelyn paperikoko → paina [OK].
Jos haluat valita Stack Bypass-C:n, kun paperikoko/tyyppi on jo valittu nykyiselle tai valitulle työlle, paina [Muuta monitoimit. paperi].
4.
Paina [Aseta tiedot] → määritä tarkat vihkoasetukset.
Jos et halua määrittää muita asetuksia, jatka vaiheeseen 6.
Jaetun vihkon tekeminen:
Siirtymän korjauksen asettaminen:
Vihkon reunojen leikkaaminen (kun sekä Booklet Trimmer-F että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A on asennettu):
Vihkon reunojen leikkaaminen (kun Booklet Trimmer-F on asennettu):
Vihkopuristuksen voiman säätäminen:
Vihkonidonnan paikan säätö:
Taiton paikan säätö:
Jaetun vihkon tekeminen:
Paina [Jaettu vihko] → aseta jaettavien arkkien määrä → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos Booklet Finisher-W PRO on asennettu, lisävihkotasolle mahtuvien vihkonidottujen vihkojen määrä riippuu kunkin vihkon sisältämien arkkien määrästä, paperikoosta ja siitä sisältääkö vihko kansisivun paksusta paperista (106 g/m2 (29 lb bond) tai yli).
Käytettävissä oleva arkkimäärä
Tulostemäärä joka mahtuu Lisävihkotasolle
Muun kuin A4R/LTRR-paperin käyttö ilman paksua paperia (106 g/m2 (29 lb bond) tai enemmän) kantena
Muun kuin A4R/LTRR-paperin käyttö paksun paperin kanssa (106 g/m2 (29 lb bond) tai enemmän) kantena
A4R/LTRR-paperin käyttö
1 - 5 arkkia:
30 nippua
25 nippua
20 nippua
6 - 10 arkkia:
25 nippua
20 nippua
15 nippua
11 - 15 arkkia:
15 nippua
15 nippua
10 nippua
16 - 20 arkkia:
15 nippua
10 nippua
10 nippua
Jos Booklet Trimmer-F on asennettu laitteeseen Booklet Finisher-W PRO, tasolle mahtuu 30 tulostetta.
Jos Booklet Finisher-AC on asennettu, lisävihkotasolle mahtuvien vihkonidottujen vihkojen määrä riippuu paperin tyypistä, paperin painosta ja kunkin vihkon sisältämästä arkkimäärästä.
Paperityyppi ja Paperin paino
Käytettävissä oleva arkkimäärä
Tulostemäärä joka mahtuu Lisävihkotasolle
Ohut/Tavallinen (52 - 81,4 g/m2 (14 lb bond - 21 lb bond))
1 - 5 arkkia:
25 nippua
6 - 10 arkkia:
15 nippua
11 - 20 arkkia:
10 nippua
Tavallinen/Paksu (81,5 - 105 g/m2 (22 lb bond - 28 lb bond))
1 - 5 arkkia:
25 nippua
6 - 10 arkkia:
15 nippua
Paksu/Pinnoitettu (85 - 150 g/m2 (22,6 lb bond - 40 lb bond))
2 - 5 arkkia:
10 nippua
Paksu/Pinnoitettu (151 - 209 g/m2 (40 lb bond - 110 lb bond))
1 - 4 arkkia:
10 nippua
Paksu/Pinnoitettu (210 - 220 g/m2 (80 lb kansi))
1 - 3 arkkia:
10 nippua
Siirtymän korjauksen asettaminen:
Paina [Siirtymän korjaus] → valitse korjaustapa → paina [OK].
Jos valitset [Manuaalinen], säädä korjausleveyttä painamalla tai .
Vihkon reunojen leikkaaminen (kun sekä Booklet Trimmer-F että Kaksiteräinen vihkoleikkuri A on asennettu):
Paina [Leikkuri].
HUOMAUTUS
Voit asettaa [Leikkuri] vain jos valitset [Taitto + Vihkonidonta].
Leikataksesi vihkon reunat määrittämällä viimeistelykoon, paina [Määritä viim. koon mukaan] → valitse [Pystyleikkaus] tai [3-tie leikkaus] ja syötä viimeistelykoko → paina [OK] → [OK].
HUOMAUTUS
Jos haluat tallentaa ja muokata määritettyä viimeistelykokoa, paina [Tall.].
Leikataksesi vihkon reunat määrittämällä leikkausleveyden, paina [Määritä leikkauslev. muk.] → valitse [Pystyleikkaus] tai [3-tie leikkaus] ja syötä leikkausleveys → paina [OK] → [OK].
Säätääksesi leikkauskohtaa, paina [Säädä leikkauspaikka] → säädää leikkauskohtaa painikkeella [-] tai [+] → paina [OK] → [OK].
HUOMAUTUS
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen säädön määrää painamalla [±].
Esimerkki:
(+)1,0 → [±] → -1,0
-5,0 → [±] → (+)5,0
Vihkon reunojen leikkaaminen (kun Booklet Trimmer-F on asennettu):
Paina [Leikkuri].
HUOMAUTUS
Voit asettaa [Leikkuri] vain jos valitset [Taitto + Vihkonidonta].
Säädä leikkauksen leveyttä painamalla [Säädä leikkausleveys] → määritä leikkauksen leveys → paina [OK].
Vihkopuristuksen voiman säätäminen:
Paina [Vihkopuristus] → säädä vihkopuristuksen voimaa → paina [OK].
HUOMAUTUS
Voit asettaa [Vihkopuristus] jos valitset [Taitto + Vihkonidonta].
Jos syötät arvon, joka on muu kuin 0, voit vaihtaa posiitivisen ja negatiivisen säädön määrää painamalla [±].
Esimerkki:
(+)1 → [±] → -1
-5 → [±] → (+)5
Puristuksen lisääminen liiaksi saattaa aiheuttaa selkämyksen rypistymisen tai litistymisen tai paperitukoksen. Lisää puristuksen tasoa asteittain kun säädät vihkopuristuksen voimaa.
Vihkonidonnan paikan säätö:
Paina [Muuta taiton/nid. paikkaa] → valitse viimeistelyn paperikoko.
Säädä vihkonidonnan paikkaa käyttämällä [-] tai [+] -painiketta → paina [OK] → [Sulje].
HUOMAUTUS
Voit asettaa [Muuta taiton/nid. paikkaa] vain jos valitset [Taitto + Vihkonidonta].
Taiton paikan säätö:
Paina [Säädä taitetta] → valitse viimeistelyn paperikoko.
Säädä taittokohtaa painikkeella [-] tai [+] → paina [OK] → [Sulje].
HUOMAUTUS
Voit asettaa [Säädä taitetta] vain jos valitset [Vain taitto].
5.
Paina [OK].
6.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Vihkonidontaa ei suoriteta, jos vain yksi arkki luovutetaan.
Taittojen tarkkuus saattaa vaihdella paperin tyypin ja laadun mukaan.
52UC-0XA