Pikapainikkeiden asettaminen Pikakopion perustoimintonäyttöön

Voit luoda pikapainikkeita usein käytetyille toiminnoille kohdassa [Lisäasetukset]. Nämä pikapainikkeet näkyvät Pikakopion perustoimintonäytössä.
1.
Paina → [Kopio].
2.
Valitse .
3.
Paina [Tallenna lisäasetukset pikapainikkeille].
4.
Valitse tallennettava painike → paina [Tallenna].
5.
Valitse lisäasetus jonka haluat nimetä pikapainikkeeksi → paina [OK].
Jos et halua valita nimetä lisäasetusta, paina [Nimeämätön].
6.
Paina [OK].

HUOMAUTUS
Ohjeet Kopion perustoimintonäytön vaihtamisesta, katso "Kopioinnin perustoimintonäytön kytkeminen."
52UC-0YS