Mittazoomaus

Tällä toiminnolla voit pienentää tai suurentaa alkuperäisiä syöttämällä erilliset mitat alkuperäiselle ja kopiopaperille. Voit asettaa kopio (zoomaus) suhteen välillä 25% - 400%.
1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Kopio suhde] → [Aseta pituuden mukaan].
3.
Valitse vaakasuuntainen ja pystysuuntainen kopiosuhde alkuperäisen ja kopion koolle.
Jos et halua muuttaa vaakasuuntaista ja pystysuuntaista kopiosuhdetta, valitse [Sama XY -suhde]. Muuttaaksesi kopiosuhdetta, valitse [Vapaa XY].
Jos valitset [Sama XY -suhde]:
Jos valitset [Vapaa XY]:
Jos valitset [Sama XY -suhde]:
Voit asettaa saman kopio (zoomaus) suhteen sekä vaaka- (X) että pystyakselille (Y).
Paina [Sama XY -suhde].
Paina [Alkuper. koko] → syötä arvo.
Paina [Kopion koko] → syötä arvo.
Voit syöttää alkuperäisen leveyden tai pituuden arvon. Jos syötät alkuperäisen kooksi leveyden, muista myös määrittää kopiokoon leveys ja päinvastoin.
Jos valitset [Vapaa XY]:
Voit asettaa eri kopiosuhteet sekä vaaka- että pystyakselille.
Paina [Vapaa XY].
Paina [X] ja [Y] kohtaan <Alkuper. koko> → syötä arvot.
Paina [X] ja [Y] kohtaan <Kopion koko> → syötä arvot.
Voit syöttää alkuperäisen leveyden tai pituuden arvon. Jos syötät alkuperäisen kooksi leveyden, muista myös määrittää kopiokoon leveys ja päinvastoin.
4.
Paina [OK].
Laite laskee automaattisesti oikean kopio (zoomaus) -suhteen perustuen syöttämiisi arvoihin. Alkuperäinen kuva saattaa kuitenkin hieman rajautua, riippuen paperin koosta.
Jos laskutoimituksen tulos kopiosuhteessa on pienempi kuin 25 % tai suurempi 400 %, näyttöön tulee viesti, jossa kerrotaan, että 25 % pienemmät arvot asetetaan 25 %:iin ja 400 % suuremmat arvot 400 %:iin.

HUOMAUTUS
Laite muuntaa määritetyt koot kopio (zoomaus) suhteeksi (%) seuraavalla kaavalla. Tulos pyöristetään lähimpään kokonaislukuun.)
Kopio (zoomaus) suhde (%) = (kopio (tulostus) koko/alkuperäisen koko) x 100
52UC-0X3