Tietojen tarkistaminen/Tiedoston poistaminen Muistivastaanottolokerosta

Tiedoston tietojen tarkistaminen

1.
Paina → [Faksi/I-faksilokero] → [Muistivast.lokero].
2.
Paina [Muistivast.lokero].
3.
Valitse tarkistettava tiedosto → paina [Tiedot].
HUOMAUTUS
Jos valitset useita tiedostoja ja painat [Tiedot], vain valitun (korostetun) tiedoston tiedot näkyvät.

Tiedoston poistaminen

1.
Paina → [Faksi/I-faksilokero] → [Muistivast.lokero].
2.
Paina [Muistivast.lokero].
3.
Valitse tiedosto jonka haluat poistaa → paina [Poista].
HUOMAUTUS
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla tiedoston uudelleen.
Peruuta kaikki tiedostovalinnat painamalla [Poista valinta]. ([Poista valinta] muuttuu muotoon [Valitse kaikki (Enint. 32 asiak.).)
4.
Paina [Kyllä].

HUOMAUTUS
Et voi poistaa useita tiedostoja samanaikaisesti Poistaaksesi useita tiedostoja, valitse ja poista yksi tiedosto kerrallaan.
52UC-196