Erikokoiset alkuperäiset

Tällä toiminnolla voit skannata erikokoiset alkuperäiset (A3 ja A4) samanaikaisesti.
TÄRKEÄÄ
Paperikokoja, joiden syöttöreunan leveys on erikokoinen (kuten A3 ja A5), ei voi syöttää yhdessä.

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Erikokoiset alkuperäiset].
3.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos asetat Skannauskoon asetukseksi muun kuin [Autom.], kaikki alkuperäiset skannataan määritetyllä koolla. Jos haluat skannata alkuperäiset niiden alkuperäiseen kokoon, varmista että asetat skannauskooksi [Autom.].
Jos erikokoiset alkuperäiset asetetaan syöttölaitteeseen, varmista, että niillä on sama paksuus (paperityyppi).
Jos asetat Erikokoiset alkuperäiset -tilan, skannausnopeus saattaa olla hitaampi kuin tavallisesti.
52UC-142