Skannaa ja lähetä

Otatko paperikopiot kaiksita asiakirjoistasi?

Poista paperin tarve muuntamalla asiakirjasi sähköisiksi tiedostoiksi.

Ehkäise turhat tulosteet ja säästä paperia samanaikaisesti.
Asiakirjojen lähettäminen digitaalisessa muodossa
Lähettäminen tehokkaasti
Datan koon säätäminen
Lähetettävän datan turvallisuuden vahvistaminen
Vianmääritys
52UC-11U