Vastaanottajien määrittäminen syöttämällä I-faksiosoite

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → [Uusi vastaanottaja].
2.
Paina [I-faksi].
3.
Paina pudotusvalikkoa → valitse haluamasi tila.
[Yksinkertainen]:
Lähettää skannatun datan kuvamuodossa internetin kautta.
[Täysi]:
Lähettää skannatun datan kuvana internetin kautta ja mahdollistaa vastaanottoilmoituksen, joka vahvistaa I-faksin lähettämisen onnistuneen.
HUOMAUTUS
Jotta voit lähettää Täysi-tilalla, vastaanottajan laitteen on tuettava sitä. Jos lähetät Täysi-tilalla, voit varmistaa onnistuiko I-faksisi lähetys.
Jos lähetät asiakirjoja Täysi-tavalla laitteeseen, joka ei tue Täysi-tapaa, toimitusvahvistusta ei saada. Jos näin tapahtuu, kyseistä työtä ei katsota valmiiksi vaikka asiakirjan lähettäminen olisikin onnistunut. Sellaiset työt näkyvät merkinnällä <Odotetaan lähetystulosta...> Tilavalvonta/Peruuta-ikkunassa kunnes asetettu aika kohdassa [Täysi tila -lähetyksen aikakatkaisu], [S-posti/I-faksiasetukset] on kulunut. Aikakatkaisun jälkeen työ siirretään lokiin, ja tulos näytetään merkinnällä <--> kun toimituksen varmistusta ei saatu. (Katso "Täysi-tilan aikakatkaisu.")
4.
Paina [I-faksiosoite].
5.
Syötä I-faksin osoite → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos et lähetä asiakirjoja palvelimen kautta, ja jos vastaanottajan IP-osoitetta ei ole tallennettu DNS-palvelimelle, käytä seuraavaa muotoa kun syötät toimialueen nimen: (käyttäjä)@(vastaanottajan IP-osoite).
6.
Paina [Vast.ottajaehdot].
7.
Valitse vastaanottoehdot → paina [OK].
<Paperikoko>:
Aseta lähetyksen paperikoko. A5 sisältyy vaihtoehtoon [A4/LTR].
<Pakkaustapa>:
MH (Modified Huffman): Tämä menetelmä skannaa ja pakkaa laajat valkoisia ja mustia pisteitä sisältävät alueet.
MR (Modified Read): Tämä menetelmä skannaa ja pakkaa laajat valkoisia ja mustia pisteitä sisältävät alueet. Nopeampi kuin MH.
MMR (Modified Modified Read): Modified Read -sovellutus, alunperin tarkoitettu digitaalisissa laitteissa käytettäväksi. Nopeampi kuin MR.
<Tarkkuus>:
Aseta tarkkuus jolla vastaanottaja kykenee vastaanottamaan.
<Jaa data>:
Valitse [Kyllä] jos vastaanotettu jaettu data pystytään yhdistämään, tai muussa tapauksessa [Ei].
Jos lähetettävän datan koko ylittää arvon joka on asetettu kohdassa [Lähetettävän datan enimmäiskoko], data jaetaan lähetettäessä.
Jos lähetettävän datan koko ylittää kohdassa [Lähetettävän datan enimmäiskoko] asetetun arvon kun Jaa data -asetus on 'Ei', tapahtuu lähetyshäiriö. (Katso "Lähetettävän datan enimmäiskoko.")
<Värivastaanotto>:
Määritä tukeeko vastaanottaja värivastaanottoa vai ei.
Jos haluat lähettää värillisenä, paina [Kyllä] → [Seuraava] → aseta paperikoko ja tarkkuus.
Jos vastaanottaja ei tue värivastaanottoa, paina [Ei] → aseta paperikoko, pakkausmenetelmä ja tarkkuus.
TÄRKEÄÄ
Aseta vastaanottoehdot vastaanottajan laitteen ominaisuuksien mukaan. Lähetyshäiriö saattaa ilmaantua, mikäli asetat ehdot, joita vastaanottajan laite ei tue.
8.
Valitse yksi seuraavista kohtaan <Läh. palv. kautta>.
[Kyllä]:
Lähettää asiakirjat palvelimen välityksellä. Voit lähettää asiakirjoja vastaanottajille internetin välityksellä samalla tavalla kuin sähköpostilähetyksiä.
[Ei]:
Ei lähetä asiakirjoja palvelimen välityksellä. Voit lähettää suuria määria dataa vastaanottajalle, joka on samassa LAN-verkossa tarvitsematta käyttää postipalvelinta. Tämä mahdollistaa asiakirjojen lähettämisen nopeasti suoraan vastaanottajalle. Tämän asetuksen käyttäminen edellyttää MX (Mail eXchange) tietojen asettamista DNS-palvelimelle. Kysy järjestelmänvalvojaltasi onko tämän tyyppinen lähettäminen mahdollista ennen kuin asetat Lähetä palvelimen kautta -asetuksen asentoon "Ei".
Jos lisäät toisen vastaanottajan, paina [Seuraava vast.ottaja] → toista vaiheet 5 - 8.
TÄRKEÄÄ
Jotta voisit lähettää asiakirjoja palvelimen välityksellä, sinun on asetettava [Käytä Lähetä palvelimen kautta -toimintoa] asentoon 'Kyllä'. Jos [Käytä Lähetä palvelimen kautta -toimintoa] on asennossa 'Ei', [Läh. palv. kautta] on himmeä eikä sitä voi valita. On suositeltavaa että asetat [Älä salli MDN lähetystä palvelimen kautta] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Älä salli MDN lähetystä palvelimen kautta.")
9.
Paina [OK].
52UC-128