S-postiosoitteen tallentaminen

1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → [Osoitekirja].
2.
Paina [Tall./Muokkaa].
3.
Paina [Tall. uusi vast.ottaja].
4.
Paina [Sähköposti].
5.
Paina [Nimi].
6.
Syötä vastaanottajan nimi → paina [OK].
Tallennettua nimeä käytetään s-postiosoitteen näyttönimenä.
HUOMAUTUS
Ensimmäistä nimeen syöttämääsi merkkiä käytetään osoiteluettelon lajitteluun kun painat sellaisia Osoitekirjan ikkunan painikkeita, kuten [ABC], [DEF] ja [GHI]. Jos painat [Haku nimellä] Osoitekirjan ikkunassa, avauttuu ikkuna Osoitekirjan haun tarkentamista varten.
7.
Paina pudotusvalikkoa → valitse osoitelista Osoitelistoista 1 - 10.
Osoitelistat ovat helppo tapa luokitella vastaanottajat.
8.
Paina [Sähköpostiosoite].
9.
Syötä sähköpostiosoite → paina [OK].
10.
Määritä tarvittaessa asetus kohtaan <Jaa data> .
Tietoja Jaetusta datasta, katso vaihe 4 kohdassa "Vastaanottajan määrittäminen syöttämällä sähköpostiosoite."
11.
Paina [OK].
Jos käytät Hakunumeroiden hallintaa Osoitekirjalle, suorita seuraava toiminto.
Paina [Seuraava] → [Hakunumero] → [Hakunumero].
Syötä numero numeropanikkeilla - .
Paina [Vahvista].
Syötä numero uudelleen numeropainikkeilla → paina [OK] → [OK].
12.
Paina [Sulje] → [OK].
52UC-12X