Väritilan vaihtaminen

Voit asettaa skannauksessa käytettävän väritilan.
Väritila
Autom. (Väri/Harm.)
Jos valitset Automaattinen (Väri/Harmaa), laite tunnistaa automaattisesti onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen. Värilliset alkuperäiset skannataan Täysväri-tilassa ja mustavalkoiset alkuperäiset skannataan Harmaasävyt-tilassa.
Autom. (Väri/Mustav.)
Jos valitset Automaattinen (Väri/MV), laite tunnistaa automaattisesti onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen. Värilliset alkuperäiset skannataan Täysväri-tilassa ja mustavalkoiset alkuperäiset skannataan Musta-tilassa.
Täysväri
Täysväritilassa skannaus tapahtuu aina väreissä riippumatta siitä, onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen.
Harmaasävy
Harmaasävyt-toiminto skannaa aina harmaasävyinä riippumatta siitä, onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen.
Mustavalkoinen
Mustavalkoinen-toiminto skannaa aina mustavalkoisena riippumatta siitä, onko alkuperäinen värillinen vai mustavalkoinen.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → määritä vastaanottaja → paina Valitse väri -painiketta.
2.
Valitse haluamasi väritila → paina [OK].

TÄRKEÄÄ
Kun [Autom. (Väri/Harm.)] tai [Autom. (Väri/Mustav.)] on asetettu ja alkuperäisissä on värillisiä alueita, laite skannaa ne Täysväri-tilassa. Laite saattaa kuitenkin skannata värilliset alkuperäiset Musta-tilassa seuraavissa tapauksissa. Jos haluat välttää tämän, aseta väritilaksi [Täysväri].
Jos alkuperäisissä on hyvin vähän värillisiä alueita
Jos alkuperäisten värilliset alueet ovat lähes mustia
Jos alkuperäisissä on vain hyvin vaaleita värejä
Jos värilliset alueet sijaitsevat vain allaolevan kuvan ilmaisemalla alueella kun alkuperäistä asetetaan syöttölaitteeseen.
HUOMAUTUS
Voit tallentaa haluamasi väritilan oletusasetukseksi muuttamalla kopion oletusasetuksia. (Katso "Lähetyksen oletusasetusten muuttaminen.")
Jos mustavalkoinen alkuperäinen skannataan Täysväri-tilassa, se lasketaan väriskannaukseksi.
Jos valitset tiedostomuodoksi JPEG, [Mustavalkoinen] muuttuu muotoon [Harmaasävy].
Jos valitset tiedostomuodoksi TIFF, [Mustavalkoinen] asetetaan.
52UC-13E