Alkuperäisten tallentaminen Muistivälineeseen

Tässä selostuksessa oletetaan, että muistiväline on kytketty USB-porttiin (koneen etupuoli).
Ohjeet muistivälineen asettamiseen/poistamiseen, katso "Muistivälineen asettaminen ja poistaminen."
TÄRKEÄÄ
Oletusasetus muistivälineen näytölle on 'Ei'. Jos haluat käyttää muistivälinettä, aseta [Tallennuspaikan näyttöasetukset] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Tallennuspaikan näyttöasetukset.")
Sinun on asetettava <Käytä MEAP-ajuria USB-tallennuslaitteille> asentoon 'Ei', jotta voit käyttää muistivälinettä. (Katso "Using MEAP-ajuri ulkoiselle USB-muistille.")
Tallentaaksesi skannattuja kuvia muistivälineeseen aseta <Käytä skannaustoimintoa> kohdassa [Käytä Skannaa/Tulosta -toimintoa] asentoon 'Kyllä'. (Katso "Muistivälineen asetukset.")
Aseta USB-muisti suoraan laitteen etuosassa olevaan USB-porttiin. Jos asetat sen vinoon tai jos USB-muisti ei vastaa USB vaatimuksia, USB-portti (laitteen etupuolella) voi vahingoittua.
HUOMAUTUS
Jos ei avaudu, aseta muistiväline uudelleen.

1.
Aseta alkuperäiset.
HUOMAUTUS
Ohjeet alkuperäisten asettamiseksi, katso "Alkuperäisten asettaminen."
2.
Paina → [Skannaa ja tallenna] → [Muistiväline].
Jos haluamasi toiminto ei näy Päävalikon ikkunassa, paina [Näytä kaikki].
3.
Valitse muistiväline → valitse kohdekansio.
HUOMAUTUS
Jos USB-laiteportti A ja Multimedialukija/-tulostin A on asennettu, voit käyttää SD-korttia, Muistitikkua, CF-korttia tai Microdrive-asemaa muistivälineenä. Lisätietoja, katso "USB-laiteportti A" ja "Multimedialukija/-tulostin A."
4.
Paina [Skannaus].
5.
Määritä halutut skannausasetukset.
Voit painaa [Lisäasetukset] valitaksesi hyödyllisiä skannaustoimintoja. Voit myös käyttää toimintojen yhdistelmiä.
Katso lisätiedot kyseistä toimintoa käsittelevästä jaksosta.
Noudata allaolevaa ohjetta kun tallennat tiedoston uudella tiedostonimellä.
Paina [Tiedostonimi].
Syötä nimi → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Tiedoston nimessä ei voi käyttää seuraavia merkkejä: \ / : , * ? " < > |
Et voi käyttää . (pistettä) tai välilyöntiä tiedostonimen ensimmäisenä tai viimeisenä merkkinä.
Täysi polun nimi, sisältäen kansiot ja tiedoston nimen, ei saa olla pituudeltaan yli 256 merkkiä.
HUOMAUTUS
Jos luot tiedoston nimeämättä sitä, laite nimeää tiedoston automaattisesti käyttämällä vuotta, kuukautta, päivää ja kellonaikaa, jolloin tiedosto on luotu.
Esimerkiksi, jos tiedosto on luotu 1:35 IP, 41 sekuntia, tammikuun 15. 2016, sen nimeksi tulee <20160115133541>.
Jos syötät tiedostonimen joka on jo olemassa, tiedostonimeen lisätään (1) - (9).
Esimerkki: a(1).pdf
Jos [Jaa sivuihin] on asetettu tiedostomuotoon, tiedostonimeen lisätään kolme peräkkäistä numeroa.
Esimerkit: a_001.pdf, a_002.pdf, a_003.pdf
6.
Valitse .
Jos seuraava ikkuna avautuu sen jälkeen kun viimeinen erä alkuperäisiä on skannattu, paina [Aloita tallennus].
Jos asetat alkuperäiset valotuslasille, paina skannataksesi kunkin alkuperäisen.
HUOMAUTUS
Peruuta skannaus painamalla [Peruuta] tai .
Kun useita arkkeja on syötetty
Skannaus pysähtyy ja näyttöön tulee viesti. Poista tukos toimimalla ohjeiden mukaan. Kun olet poistanut tukoksen, työn jatkamisen näyttö tulee esiin. Jos laite havaitsee virheellisesti usean arkin syötön, jatka skannausta valitsemalla [Älä tunnista arkinsyöttölaitetta].
Jos haluat asettaa laitteen etukäteen olemaan ilmoittamatta usean arkin syötöstä, tee yksi seuraavista toimista.
Aina, kun tallennat asiakirjan, valitse [Lisäasetukset] skannauksen perustoimintojen näytössä → poista asetus käytöstä valitsemalla [Tunnista arkinsyöttölaite].
Määritä [Aseta monen arkin havaits. syöttölaitt. oletukseksi] asetukseksi [Ei](Katso "Useiden arkkien syötön havaitsemisen oletusasetuksen muuttaminen.")
7.
Poista alkuperäinen.

HUOMAUTUS
Voit skannata ja tallentaa enintään 999 sivua kerrallaan. Jos kaksipuolisia alkuperäisiä skannataan syöttölaitteella, voit tallentaa enintään 1000 sivua. Kun skannattavien alkuperäisten enimmäismäärä saavutetaan, avautuu viesti joka kysyy tallennetaanko asiakirjat.
Tarkistaaksesi, onko tiedosto tallentunut oikein, paina → [Työ] → [Työloki] → valitse pudotusvalikosta [Tallenna]. Jos tulos esitetään merkinnällä "NG," paina [Tiedot] tarkistaaksesi virhekoodin. Tietoja kunkin virhekoodin syistä ja toimenpiteistä, katso "List of Error Codes without Messages."
52UC-156