SSO-H -autentikoinnin asettaminen Laitetietojen toimitusasetuksiin

Jos hallitset asiakaslaitetta MEAP-autentikointijärjestelmällä, voit käyttää Web Service Login Service (WLS) -palvelua suorittaaksesi SSO-H -autentikoinnin isäntälaitteella kun käytät laitetietojen toimitusasetukset -toimintoa.
Isäntälaitteen autentikointi riippuu SSO-H -käyttäjäautentikointimenetelmästä, joka on asetettu asiakaslaitteeseen.
Jos Toimialueautentikointia käytetään SSO-H:lle asiakaslaitteessa:
Isäntälaite suorittaa Active Directory ja NTLM (NT LAN Manager) -autentikoinnin.
Jos Paikallislaiteautentikointia käytetään SSO-H:lle asiakaslaitteessa:
Isäntälaite suorittaa Paikallislaiteautentikoinnin.
Jos Toimialueautentikointia + Paikallislaiteautentikointia käytetään asiakaslaitteessa:
Isäntälaite suorittaa joko NTLM-autentikoinnin tai Paikallislaiteautentikoinnin. Jos toimialueen nimi on asetettu isäntälaitteeseen, isäntälaite suorittaa NTLM-autentikoinnin.
Lisätietoja SSO-H:sta, katso "SSO-H (Single Sign-On H)."

SSO-H -autentikoinnin asettaminen Isäntälaitteeseen

SSO-H -autentikoinnin käyttö isäntälaitteessa edellyttää autentikoinnissa käytettävän käyttäjänimen, salasanan ja toimialueen nimen tallentamisen edeltäkäsin.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Aseta MEAP-autentikointi] kohdassa <Lähetysasetukset> → määritä seuraavat asetukset → paina [OK].
[Käyttäjänimi]:
Paina [Käyttäjänimi] → syötä autentikoinnissa käytettävä käyttäjänimi → paina [OK].
[Salasana]:
Paina [Salasana] → syötä salasana määrittämällesi käyttäjälle → paina [OK]. Paina [Vahvista] → varmista PIN syöttämällä sama numero uudelleen → paina [OK].
[Kirjautumiskohde]:
Paina [Kirjautumiskohde] → syötä toimialueen nimi → paina [OK]. Jos [Kirjautumiskohde] jätetään tyhjäksi kun Toimialueautentikointia + Paikallislaiteautentikointia käytetään asiakaslaitteessa, Paikallislaiteautentikointi suoritetaan isäntälaitteessa.
HUOMAUTUS
Jos Paikallislaiteautentikointia käytetään SSO-H:hon asiakaslaitteessa, voit käyttää salasanassa vain ASCII-merkkejä.
4.
Paina [OK].

SSO-H -autentikoinnin asettaminen Asiakaslaitteeseen

Määritä suoritetaanko SSO-H -autentikointi isäntälaitteessa kun asiakaslaitteessa käytetään Laitetietojen toimitusasetukset -tilaa.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Käytä MEAP-autentik. vastaanotettaessa] kohdassa <Vastaanoton asetukset> → määritä asetus → paina [OK].
TÄRKEÄÄ
Jos käytät laitetta joka ei tue SSO-H -autentikoitia isäntälaitteelle, aseta [Käytä MEAP-autentik. vastaanotettaessa] asentoon 'Ei'.
52UC-25E