Pääsyn esto autentikoinnilla

Tämän laitteen autentikointi kysyy käyttäjätietoja (käyttäjänimi ja salasana), ja varmistaa kyseiset tiedot. Vain valtuutetut käyttäjät voivat käyttää laitetta autentikoinnin jälkeen. Voit ehkäistä valtuuttamattomien käyttäjien pääsyn laitteelle käytönhallinnan avulla. Autentikointitoiminnon käyttäminen edellyttää pääkäyttäjän ja tavallisten käyttäjien tietojen tallentamista laitteeseen.
Pääkäyttäjä voi rajoittaa useita toimintoja kuten Kopiointia, Tulostusta ja Lähetystoimintoa käyttäjäkohtaisesti ja asettaa kopioiden/tulosteiden enimmäismäärät kullekin käyttäjälle. Pääkäyttäjä voi tarvittaessa rajoittaa asetuksia kohdassa "Asetukset/Tallennus".
Autentikointitiedot (Pääkäyttäjä/Tavallinen käyttäjä/Valtuuttamaton käyttäjä)
Pääkäyttäjä hallitsee käyttäjiä rajoittamalla tavallisten käyttäjien pääsyä ja asettamalla toimintojen rajoituksia käyttämällä autentikointimenetelmää. Tavallisten käyttäjien oikeudet on mahdollista asettaa käyttäjäkohtaisesti. Estämällä valtuuttamattomien käyttäjien pääsyn, pääkäyttäjä voi ehkäistä laitteen peukaloinnin ja tietovuotojen uhan.
Voit käyttää seuraavia autentikointitoimintoja:
Osastotunnusten hallinta (Oletusautentikointi)
Voit hallita käyttäjiä osastoittain ta projektikohtaisesti tallentamalla Osastotunnuksen ja PIN-koodin. Osastotunnusten hallinnalla voit rajata toimintoja kuten Kopiointi, Tulostus ja Lähetys, joita kukin osasto voi käyttää, ja asettaa Sivurajat kopiointia, skannausta ja tulostusta varten kullekin osastolle. (Katso "Osastokoodien hallinta.")
SSO-H (Single Sign-On H)
SSO-H mahdollistaa käyttäjäautentikoinnin tallentamalla käyttäjänimet ja salasanat.
Autentikointimenetelmiä on kahta tyyppiä: Palvelinautentikointi, joka suorittaa autentikoinnin käyttämällä ulkoista laitteeseen kytkettyä palvelinta ja Paikallislaitteen autentikointi, joka suorittaa autentikoinnin käyttämällä ainoastaan tätä laitetta. Voit käyttää molempia autentikointimenetelmiä samanaikaisesti. (Katso "SSO-H (Single Sign-On H).")
Voit myös rajoittaa laitteen tiettyjen toimintojen käyttöä käyttäjäkohtaisesti Pääsynhallintajärjestelmällä. (Tietoja lisävarusteista joita tarvitaan pääsynhallinnassa, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet.")Voit esimerkiksi rajoittaa Kopio/Tulostustoimintoja, kuten väri- ja 2-puolista tulostusta, tai Asetukset/Tallennus-toiminnon erilaisten asetusten käyttöä.
Käyttäjäasetusten tiedonhallinta (Käyttäjäasetusten tiedonhallintapalvelu)
Tällä toiminnolla voit linkittää tiedot, kuten kunkin käyttäjän syöttämän käyttäjänimen ja salasanan, joka on asetettu kullekin toiminnolle SSO-H-käyttäjätiedoksi.
Voit poistaa käyttäjäasetusten käyttäjäkohtaisia tietoja Käyttäjäasetusten tiedonhallintapalvelu -sivulta. (Katso "Käyttäjäasetusten tiedonhallinta (Käyttäjäasetusten tiedonhallintapalvelu).")
Autentikointitavan asetukset Lähetystoiminnoille
Voit määrittää minkä tyyppistä autentikointitapaa käytät henkilökohtaisille kansioille tai ulkoisille palvelimille, ja mitä käyttäjänimiä ja salasanoja käytät autentikointitietoina. (Katso "Autentikointitavan asetukset Lähetystoiminnoille.")
Integroitu autentikointi
Tällä toiminnolla voit käyttää kirjautumistietoja, joita tarvitaan laitteeseen kirjautumisessa, myös muuhun autentikointiin. Jos kirjautumispalvelu tukee Integroitua autentikointia, laitteeseen kirjautuneet käyttäjät voivat suorittaa toimintoja, kuten lähettäminen henkilökohtaisiin kansioihin ja LDAP-palvelimen tai tiedostopalvelimen käyttö, syöttämättä kirjautumisnimeä ja salasanaa.
Tietoja siitä, tukeeko käyttämäsi kirjautumispalvelu Integroitua autentikointia, saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
Tarvittaessa voit poistaa käytöstä tämän toiminnon. (Katso "Integroidun autentikoinnin poistaminen käytöstä.")
52UC-22Y