TPM-asetukset

Jos TPM-asetus aktivoidaan ja varmuuskopioidaan USB-muistiin, voit turvallisesti tallentaa TPM-siruun salausavaimen (TPM-avaimen), joka salaa luottamukselliset tiedot, kuten salasanan, julkisen avainparin TLS-liikennöintiä varten ja käyttäjävarmenteen, jotka on tallennettu laitteeseen. Näin tekemällä ehkäiset laitteen luottamuksellisten tietojen vuotamisen. Voit myös palauttaa järjestelmän, mikäli TPM-siru vaurioituu, kun palautat TPM-avaimen.
TÄRKEÄÄ
Ennen kuin TPM-asetus aktivoidaan, järjestelmänvalvojan on tarkistettava että Järjestelmänvalvojan tunnus ja Järjestelmän PIN (Järjestelmänvalvojan asetukset) vaihdetaan. Joa Järjestelmänvalvojan tunnuksen ja Järjestelmän PIN:in oletusasetuksia ei vaihdeta, muu kuin järjestelmänvalvoja voi tehdä varmuuskopion ja TPM-varmuuskopioavain saatetaan menettää. Koska TPM-avaimen voi varmuuskopioida vain kerran, et voi palauttaa TPM-avainta.
Varmuuskopioi TMP-avain USB-muistiin välittömästi sen jälkeen kun TPM-asetus on aktivoitu.
Varmuussyistä voit kopioida TPM-avaimen vain kerran. Säilytä turvallisessa paikassa USB-muistia jossa on varmuuskopioitu data. Kirjoita muistiin varmuuskopioinnissa asetettu salasana ja säilytä sitä turvallisessa paikassa.
TPM:n tuoma turvallisuus ei takaa täydellistä datan ja laitteiston suokausta. Huomaa, että Canon ei ole korvausvelvollinen mistään virheistä tai vahingoista jotka aiheutuvat tämän toiminnon käytöstä.
Aseta USB-muisti suoraan laitteen etuosassa olevaan USB-porttiin. Jos asetat USB-muistin kulmaan tai jos asetat USB-muistin jonka tyyppi ei täytä USB-standardia, USB-portti (laitteen etupuolella) saattaa vioittua.
Älä poista USB-muistia datan varmuuskopioinnin tai palauttamisen aikana. Se voi vahingoittaa USB-muistia, USB-porttia (laitteen etupuolella) tai USB-muistissa olevaa dataa. Jos poistat USB-muistin palautuksen aikana, laite saattaa vahingoittua.
Käyttääksesi USB-muistia paina [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus) → [Ulkoinen liitäntä] → [USB-asetukset] → [Ei] kohtaan <Käytä MEAP-ajuria USB-tallennuslaitteille>.

TPM-asetus

Täsä jaksossa kerrotaan TMP-asetuksen aktivoimisesta.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Tiedonhallinta] → [TPM-asetukset].
3.
Paina [Kyllä].
HUOMAUTUS
Jos TPM-asetus aktivoidaan, laitteen käynnistyminen saattaa kestää kauemmin.

TPM-avaimen varmuuskopiointi

Jos TPM-asetus on aktivoitu ja TPM-siru vaurioituu, et pysty palauttamaan luottamuksellisia tietoja sillä kukin luottamuksellisen tiedon tyyppi on salattu yksilöllisesti TPM-avaimella. Tee siksi varmuuskopiointi heti kun TPM-asetus on aktivoitu.
Voit tehdä varmuuskopioinnin yleisesti saatavissa olevalla USB-muistilla.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Tiedonhallinta] → [TPM-asetukset].
3.
Paina [Varmuuskop. TPM-avain].
4.
Paina [Salasana].
5.
Syötä salasana → paina [OK].
6.
Vahvista salasana syötämällä se vahvistusikkunassa uudelleen → paina [OK] → [OK].
7.
Kytke USB-muisti laitteeseen → paina [OK].
Jos virhenäyttö avautuu, noudata näytön ohjeita ja varmuuskopioi uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Varmista ennen varmuuskopiointia että kirjoitus on sallittu laitteeseen kytkettyyn muistivälineeseen.
Älä kytke mitään muita muistivälineitä.

TPM-avaimen palauttaminen

Jos TPM-siru vahingoittuu, voit käyttää aikaisemmin varmuuskopioitua dataa TPM-avaimesta palauttamaan TPM-avaimen uuteen TPM-siruun. Tietoja TPM-sirun vioittumisesta, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun Canon-jälleenmyyjään.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Tiedonhallinta] → [TPM-asetukset].
3.
Paina [Palauta TPM-avain].
4.
Paina [Salasana].
5.
Syötä salasana jonka määritit varmuuskopioinnissa → paina [OK] → [OK].
6.
Kytke USB-muisti laitteeseen → paina [OK].
Jos virhenäyttö avautuu, noudata näytön ohjeita ja varmuuskopioi uudelleen.
TÄRKEÄÄ
Varmista ennen palauttamista että varmuuskopiointiin käyttämäsi muistiväline on kytketty laitteeseen.
Älä kytke mitään muita muistivälineitä.
7.
Paina [OK] → käynnistä järjestelmä uudelleen.

TÄRKEÄÄ
TPM-avaimen palauttaminen palauttaa pääsyn HDD/SRAM:iin johon pääsy estyi TPM-sirun virheen vuoksi, eikä palauta HDD/SRAM:ia.
Alustaminen suoritetaan samoin kuin kohdassa "Kaiken tietojen/asetusten alustaminen," kaikki TMP-avaimen salaama data poistetaan täysin ja TPM-asetus deaktivoituu.
On suositeltavaa käyttää TPM-avaimen varmuuskopiointiin USB-muistia jossa on vapaata muistia 10 Mt tai enemmän.
Voit käyttää yleisesti saatavana olevaa USB-muistia.
USB-muistille tuetaan FAT32-tiedostojärjestelmää.
Seuraavanlaista USB-muistia ja käyttöä ei tueta.
USB-muisti jossa on turvatoiminto tai muistikorttilukija joka kytketyy USB:n kautta
USB-muistin käyttö jatkojohdolla
USB-muistin käyttö jakolaitteen kautta
USB-muisti joka ei täytä USB-standardia
Et voi ehkä käyttää laitetta oikein, riippuen käyttämästäsi USB-muistista.
Kun käytät USB-muistia, laite ei voi siirtyä lepotilaan. Myöskään Viikottaiset ajastinasetukset eivät toimi.
Et pääse laitteeseen kun dataa varmuuskopioidaan tai palautetaan käyttämällä USB-muistia.
Laitteessa oleva data varmuuskopioidaan USB-muistiin sen jälkeen kun se on salattu. Et voi käsitellä tai selata varmuuskopioitua dataa tietokoneessa.
Et voi varmuuskopioida TPM-avainta seuraavissa tapauksissa:
USB-muisti on kirjoitussuojattu
USB-muistia ei ole kytketty
On kytketty enemmän kuin yksi USB-muisti
Kytketyssä USB-muistissa ei ole riittävästi vapaata tilaa
Laitteessa ei ole TPM-avainta
Et voi palauttaa TPM-avainta seuraavissa tapauksissa:
USB-muistia ei ole kytketty
On kytketty enemmän kuin yksi USB-muisti
USB-muistissa ei ole TPM-avainta
USB-muistissa on väärä TPM-avain
HUOMAUTUS
Asetus tulee voimaan vasta kun olet uudelleenkäynnistänyt laitteen (päävirta on katkaistu ja kytketty uudelleen). Ohjeet laitteen uudelleenkäynnistyksestä (päävirran katkaiseminen ja kytkeminen uudelleen), katso "Päävirta ja Tehonsäästöpainike.".
52UC-252