Käyttäjäasetusten tiedonhallinta (Käyttäjäasetusten tiedonhallintapalvelu)

Käyttäjäasetusten tiedot ovat tietoja kuten käyttäjänimet ja salasanat jotka on asetettu käyttäjäkohtaisesti eri toiminnoille.
Jos esimerkiksi käyttäjä A on valinnut tiedostomuodoksi salatun PDF:n lähettäessään sähköpostia ja sen jälkeen asettanut salasanan kohdassa [Salasana vaaditaan asiak. avaamiseen] tai [Salasana vaaditaan oikeuksien muuttoon], Käyttäjäasetusten hallintapalvelu linkittää salasanan (Käyttäjäasetustiedon) jonka käyttäjä A on asettanut käyttäjä A:han SSO-H:ssa. Seuraavalla kerralla kun käyttäjä A käyttää salattua PDF:ää, salatun PDF:n asetusikkuna avautuu varustetuna valmiiksi syötetyllä salasanalla, eikä käyttäjän tarvitse syöttää salasanaa.
Käyttäjäasetustiedot, jotka Käyttäjäasetustietojen hallinta voi linkittää SSO-H:n kanssa ovat seuraavat:
Salattujen PDF -tiedostojen salasanatiedot (Katso "PDF-tiedostojen salaus" ja "Salasanalla suojattujen PDF-tiedostojen tulostaminen.")
SMTP-autentikoinnin käyttäjänimi- ja salasanatiedot(Katso "SMTP-palvelimen autentikointitavan määrittäminen.")
Rights Management -palvelimen käyttäjänimi- ja salasanatiedot (Katso "Rights Management -palvelimen autentikointitavan määrittäminen.")
Tietoja Pikavalikon painikkeista (Katso "Pikavalikko-ikkunan toiminnot.")
LDAP-palvelinautentikoinnin käyttäjänimi- ja salasanatiedot (Katso "LDAP-palvelimen autentikointitavan määrittäminen.")
Tiedostolähetyksen/selauksen autentikoinnin käyttäjänimi- ja salasanatiedot (Katso "Tiedostopalvelimen autentikointitavan määrittäminen.")
Henkilökohtaisen kansion autentikoinnin käyttäjänimi ja salasana (Katso "Henkilökohtaisten kansioiden määrittäminen.")
Yllämainitut Käyttäjäasetusten tiedot voidaan poistaa Käyttäjäasetusten tiedonhallintapalvelun ikkunassa.

TÄRKEÄÄ
Jos käytät Käyttäjäasetusten tiedonhallinnan palvelusivua, aseta [Käytä HTTP:tä] kohdassa [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus) asentoon 'Kyllä.' (Katso "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
Enintään 5 000 käyttäjää voidaan tallentaa.
HUOMAUTUS
Vain järjestelmänvalvoja tai SSO-H -pääkäyttäjä (Administrator) voi suorittaa toimenpiteitä Käyttäjäasetusten tietojenhallinnan sivulla.
52UC-237