LDAP-palvelinasetusten muokkaaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Aseta vastaanottaja] → [Tallenna LDAP-palvelin].
LDAP-palvelinasetusten muuttaminen:
LDAP-palvelimen poistaminen:
LDAP-palvelinasetusten muuttaminen:
Valitse muokattava LDAP-palvelin → paina [Tiedot/Muokkaa].
Muuta asetukset kohdassa <Tiedot/Muokkaa> → paina [Seuraava].
Valitse nimikkeet kohtaan <Autentikointitiedot> → muuta asetukset kohtaan <Palvelimen LDAP-versio ja merkistökoodi>.
Paina [OK] → [Sulje].
LDAP-palvelimen poistaminen:
Valitse poistettava LDAP-palvelin → paina [Poista].
Paina [Kyllä] → [Sulje].
52UC-0H5