LDAP-palvelimen oletushakuehtojen tallentaminen/muokkaaminen/poistaminen

Jos tallennat usein käytetyt hakuehdot, joita on käytetty vastaanottajien hakuun LDAP-palvelimella, tallennetut hakuehdot näkyvät oletuksena hakunäytössä.
Tämän toiminnon avulla voit hakea vastaanottajia LDAP-palvelimella tarvitsematta asettaa hakuehtoja joka kerralla.
HUOMAUTUS
LDAP-palvelimen tallentaminen on tehtävä edeltäkäsin, verkkoympäristön mukaan. (Katso "LDAP-palvelinasetukset.")
Tämän asetuksen voi määrittää muilla toimintoasetuksilla.

1.
Valitse .
2.
Paina [Aseta vastaanottaja] → [Muuta LDAP-oletushakuehtoja].
Jos haluat tallentaa hakuehdot:
Jos haluat muokata tallennettuja hakuehtoja:
Jos haluat poistaa tallennettuja hakuehtoja:
Jos haluat tallentaa hakuehdot:
Paina [Tallenna].
Paina <Palvelin:> -pudotusvalikkoa → valitse haluamasi palvelin.
Paina hakukategoria-pudotusvalikkoa → valitse haussa käytettävä hakukategoria.
Käytettävissä olevat hakukategoriat ovat:
[Nimi]:
Haku nimen perusteella.
[Sähköposti]:
Sähköpostiosoitteeseen perustuva haku.
[Faksi]:
Faksinumeroon perustuva haku.
[Organisaatio]:
Organisaation nimeen perustuva haku.
[Org.yksikkö]:
Organisaation yksikköön (esim. osastoon) perustuva haku.
Jos esimerkiksi cn (käyttäjän nimi)=user1, ou (organisaation yksikkö)=salesdept, o (organisaatio)=canon, c (maa)=jp on hakemistonimi, syötä käyttäjän organisaatio/organisaation yksikkö seuraavasti
organisaatio =canon
organisaation yksikkö=salesdept
HUOMAUTUS
Organisaatiota/organisaation yksikköä voi käyttää hakukategoriana vain, jos tiedot on tallennettu LDAP-palvelimelle.
Organisaatioon/organisaation yksikköön perustuva täsmähaku ei ehkä onnistu, riippuen siitä, millaisia ominaisuuksia on tallennettu LDAP-palvelimelle, ja palvelimen sovellustyypistä.
Voit myös lisätä muita käyttäjäkohtaisia hakumuuttujia. (Katso "LDAP-hakumääreiden tallentaminen ja muokkaaminen.")
Paina hakuehto-pudotusvalikkoa → valitse haussa käytettävä hakuehto.
Käytettävissä olevat hakuehdot ovat:
[sisältää]:
Tuloksen täytyy sisältää syötetty nimi, sähköpostiosoite, faksinumero, organisaatio tai organisaation yksikkö.
[ei sisällä]:
Tulos ei saa sisältää syötettyä nimeä, sähköpostiosoitetta, faksinumeroa, organisaatiota tai organisaation yksikköä.
[on yhtä kuin]:
Tuloksen on oltava täysin samanlainen kuin syötetty nimi, sähköpostiosoite, faksinumero, organisaatio tai organisaation yksikkö.
[eroaa]:
Tuloksen on oltava erilainen kuin syötetty nimi, sähköpostiosoite, faksinumero, organisaatio tai organisaation yksikkö.
[alkaa]:
Tuloksen tulee alkaa samoilla alkukirjaimilla kuin syöttämäsi nimi, sähköpostiosoite, faksinumero, organisaatio tai organisaation yksikkö.
[Päättyy]:
Tuloksen pitää päättyä samoihin kirjaimiin kuin syötetty nimi, sähköpostiosoite, faksinumero, organisaatio tai organisaation yksikkö.
Paina [Asetus] → syötä haettava teksti → paina [OK].
Jos haluat muokata tallennettua hakuehtoja, paina [Asetus] → syötä uusi hakuehto.
Voit jatkaa hakuehtojen lisäämistä painamalla [Lisää hakuehto] → [tai] tai [ja] → toista vaiheet.
[tai]:
Laite etsii ja näyttää tulokset, jotka täsmäävät minkä tahansa määritetyn hakuehdon kanssa.
[ja]:
Laite etsii ja näyttää tulokset, jotka täsmäävät kaikkien määritettyjen hakuehtojen kanssa.
HUOMAUTUS
Voit määrittää enintään neljä erlaista hakuehtoa yhdellä kerralla.
Jos määrität kolme tai useampia hakuehtoja, et voi käyttää yhdessä sekä [tai] että [ja].
Paina [OK].
Jos haluat muokata tallennettuja hakuehtoja:
Paina [Tallenna].
Muokkaa tallennettuja hakuehtoja.
Jos haluat poistaa hakuehdot, paina [Poista] haluamasi hakuehdon kohdalla.
Jos haluat lisätä hakuehtoja, paina [Lisää hakuehto] → valitse [tai] tai [ja] → noudata vaiheita kohdassa "Jos haluat tallentaa hakuehdot:" määrittääksesi hakuehdot.
Paina [OK].
Jos haluat poistaa tallennettuja hakuehtoja:
Paina [Alusta].
Paina [Kyllä].
3.
Paina [Sulje].
52UC-0H9