Haettavan PDF/XPS/OOXML:n muodostaminen

Haettava PDF/XPS/OOXML -tila mahdollistaa OCR (Optical Character Recognition) tekstihaun irrottamalla tekstinä tunnistettavan datan skannatusta kuvasta. Teksti voidaan sen jälkeen lisätä PDF/XPS/OOXML-tiedostoon tekstihakutiedoston luomiseksi.
Jos valitset [OCR (Tekstihaku)] kohtaan [PDF], [XPS], tai [OOXML], voit asettaa käytetäänkö Älyskannausta ja lisätä merkkejä tiedoston nimeen Automaatista tekstihakua varten. Älyskannaus on toiminto, joka määrittää tekstin suunnan tunnistaakseen kohdistuksen asiakirjaa lähetettäessä. Automaattinen (OCR) tiedostonimessä on toiminto, joka käyttää tiedoston nimenä asiakirjan tekstin alkua, joka on skannattu tekstin tunnistuksella (OCR). Tämä asetus määritetään kohdassa [Tiedostonimi] Skannaa ja lähetä ikkunassa kohdassa [Lisäasetukset]. (Katso "Tiedostonimi.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Tiedoston luominen].
3.
Paina [OCR (Tekstihaku) -asetukset].
4.
Paina [Kyllä] kohtaan <Älyskannaus> → paina [-] tai [+] kohtaan <Merkkien määrä OCR-tied.nimessä> asettaaksesi merkkien määrän tiedoston nimeen → paina [OK].
Valitse [Ei] jos et halua suorittaa Älyskannausta.

HUOMAUTUS
Et voi käyttää Automaattinen (OCR) tiedostonimessä -tilaa ja Salattu PDF -tilaa samanaikaisesti tiedostoa lähetettäessä.
52UC-09L