Tiedostonimi

Voit asettaa tiedoston nimen kun lähetät asiakirjan s-postin, I-faksin tai tiedostopalvelimen kautta tai lokerovastaanottajalle. Jos et määritä tiedoston nimeä, se määritetään automaattisesti.
1.
Paina → [Skannaa ja lähetä].
2.
Määritä vastaanottaja → paina [Lisäasetukset] → [Tiedostonimi].
3.
Paina [Tiedostonimi].
4.
Syötä tiedoston nimi → paina [OK] → [OK].
Jos lähetät sähköpostiosoitteeseen tai tiedostopalvelimelle, määritä tarvittaessa [Autom. (OCR)].
Jos asetat tiedostomuodoksi [OCR (Tekstihaku)] kohtaan [PDF], [XPS], [OOXML], voit asettaa [Autom. (OCR)] asetukseksi 'Kyllä' jolloin asiakirjan tekstin alkuosaa käytetään automaattisesti tiedostonimenä Voit asettaa irrotettavien merkkien määrän kohdassa [Autom. (OCR)] kohtaan <Merkkien määrä OCR-tied.nimessä> , OCR (Tekstihaku) asetukset. (Katso "Haettavan PDF/XPS/OOXML:n muodostaminen.")
TÄRKEÄÄ
Haluttua tekstin osaa ei ehkä aseteta tiedoston nimeksi riippuen mm. asiakirjan asettelusta.
Merkit kuten pilkut (,), vinoviivat (/) ja sulkumerkit ([,]) eivät ole käytettävissä tiedostoa lähetettäessä, eikä niitä irroteta tiedoston nimeen.
Jos olet jo syöttänyt asiakirjan nimen, erotettu teksti liitetään tiedostonimen loppuun. Merkkirajoituksen ylittävät merkit jäävät pois.
Et voi asettaa salattu PDF-tilaa ja [Autom. (OCR)] -tilaa samanaikaisesti.
HUOMAUTUS
Kun lähetät asiakirjoja s-postilla tai I-faksilla, jokainen sivu lähetetään erillisenä kuvana s-postiviestin liitteenä tai erillisenä TIFF-kuvana liitettynä I-faksiin. Asiakirjan tiedostonimen tarkennin vastaa tiedostomuotoa, jonka valitsit lähettämistä varten. Tiedostonimi muodostetaan seuraavasti:
Jos asetat tiedoston nimen:
Tiedostonimi luodaan syötetystä tiedostonimestä ja kolmesta numerosta, jotka ilmaisevat kuvan sivunumeron.
Esimerkki: file name_002.tif
Jos et aseta tiedoston nimeä:
Tiedostonimi muodostetaan työnumerosta (0001 - 4999) ja kolmesta numerosta jotka ilmaisevat kuvan sivunumeron.
Esimerkki: 1231_002.tif
Kun lähetät asiakirjoja tiedostopalvelimelle, kukin sivu lähetetään ja tallennetaan erillisenä kuvana. Asiakirjan tiedostonimen tarkennin vastaa tiedostomuotoa, jonka valitsit lähettämistä varten. Tiedostonimi muodostetaan seuraavasti:

Jos asetat tiedoston nimen:

Jos jaat sivuihin:
Tiedostonimi muodostetaan syötetystä tiedostonimestä, vuodesta, kuukaudesta, päivästä, tunnista, minuutista ja sekunnista jolloin tiedosto on lähetetty, ja viidestä numerosta jotka ilmaisevat kuvan sivunumeron.

Esimerkkejä:
tiedostonimi_20160707203000_00002.tif
tiedostonimi_20160707203000_00002.jpg
tiedostonimi_20160707203000_00002.pdf
tiedostonimi_20160707203000_00002.xps

If you do not Divide into Pages:
Tiedostonimen etuliite muodostetaan tiedostonimestä ja vuodesta, kuukaudesta, päivästä, tunnista, minuutista ja sekunnista, jolloin tiedosto on lähetetty.

Esimerkkejä:
tiedostonimi_20160707203000.tif
tiedostonimi_20160707203000.pdf
tiedostonimi_20160707203000.xps

Jos et aseta asiakirjan nimeä:

Jos jaat sivuiksi:
Tiedostonimen etuliite muodostetaan vuodesta, kuukaudesta, päivästä, tunnista, minuutista ja sekunnista, jolloin asiakirja lähetetään, sekä viidestä numerosta jotka ilmaisevat kuvan sivunumeron.

Esimerkkejä:
20160707203000_00002.tif
20160707203000_00002.jpg
20160707203000_00002.pdf
20160707203000_00002.xps
Jos et jaa sivuiksi:

Tiedostonimi muodostetaan vuodesta, kuukaudesta, päivästä, tunnista, minuutista ja sekunnista jolloin tiedosto on lähetetty.

Esimerkkejä:
20160707203000.tif
20160707203000.pdf
20160707203000.xps

Voi määrittää tiedostonimen käyttämällä Etäkäyttöliittymää lähettäessäsi sähköposti/I-faksiosoitteeseen tai palvelimeen, joka on tallennettu kohtaan [Suosikkiasetuksett]. (Katso "Specifying a File Name for Transmission to a Destination in Favorite Settings.")
5.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Merkit kuten (\), (/), (:), (*), (?), ("), (<), (>) ja (|) eivät ole käytettävissä lähetettäessä tiedostoa tiedostopalvelimiin joiden käyttöjärjestelmä ei tunnista ko. merkkejä.
52UC-14E