Auto Offline

Jos laite on kytketty verkkoon ja verkkoyhteys on päällä, skannaus ei ole mahdollista samanaikaisesti [Kopio] tai [Skannaa ja tallenna] -toiminnon kanssa. Jos [Automaattinen Ei linjalla-toiminto] on asennossa 'Kyllä', laite siirtyy automaattisesti offline-tilaan kun kohdassa [Autom. palautusaika], [Yleisasetukset] (Asetukset/Tallennus) asetettu aika on kulunut.
Tämä toiminto voidaan asettaa kun Skannaustoiminto on käytettävissä. Tietoja skannaustoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Skannausasetukset].
3.
Paina [Automaattinen Ei linjalla-toiminto].
4.
Paina [Kyllä] → [OK].
Valitse [Ei] jos et halua että laite siirtyy automaattisesti offline-tilaan.
HUOMAUTUS
Jos Automaattista palautusaikaa ei ole asetettu (Automaattinen palautusaika on '0'), laite siirtyy offline-tilaan noin kahden minuutin kuluttua. (Katso "Automaattinen palautusaika.")
52UC-09F