Tallennettujen tiedostojen asetusten määrittäminen

Voit asettaa [Tallennetut tiedostot] -ikkunan tulostusta varten.
Tässä jaksossa käytetään esimerkkinä lokeroon tallennettujen tiedostojen valitsemista.

Suosikkiasetusten tallentaminen/muokkaaminen

Voit asettaa enintään yhdeksän mahdollista asetusten yhdistelmää ja tallentaa ne muistiin suosikkipainikkeeseen. Tämä ominaisuus on hyödyllinen kun haluat tallentaa usein käytettyjä asetuksia.

Oletusasetusten muuttaminen

Voit muuttaa oletusasetuksia kohtaan [Tallennetut tiedostot].

Oletusasetusten alustaminen

Voit palauttaa [Tallennetut tiedostot] -asetukset tallennetuista oletusasetuksista tehdasasetuksiin.

Suosikkiasetusten tallentaminen/muokkaaminen

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
Tallentaaksesi suosikkiasetukset-painikkeen, aseta tulostustapa jonka haluat tallentaa.
3.
Valitse .
4.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Tallenna/Hae tiedostoja] → [Yleiset asetukset].
5.
Paina [Tallennettujen tiedostojen asetukset] → [Tallenna/Muokkaa suosikkiasetuksia].
Suosikkipainikkeen tallentaminen:
Suosikkiasetukset-painikkeen muokkaaminen:
Suosikkiasetukset-painikkeen poistaminen:
Suosikkipainikkeen tallentaminen:
Jos haluat muuttaa painikkeen nimeä, valitse painike → paina [Nimeä uudelleen] → syötä uusi nimi.
Valitse painike ([M1] - [M9]) johon asetukset tallennetaan → paina [Tallenna].
Paina [Kyllä].
HUOMAUTUS
Jos painat [Tarkista sisältö], tallennetut asetukset tulevat näkyviin.
Suosikkiasetukset-painikkeen muokkaaminen:
Jos haluat muuttaa painikkeen nimeä, valitse painike → paina [Nimeä uudelleen] → syötä uusi nimi.
Valitse painike ([M1] - [M9]) jonka asetukset korvataan → paina [Tallenna].
Paina [Kyllä].
HUOMAUTUS
Jos painat [Tarkista sisältö], tallennetut asetukset tulevat näkyviin.
Suosikkiasetukset-painikkeen poistaminen:
Valitse poistettava painike ([M1] - [M9]) → paina [Poista].
TÄRKEÄÄ
Varmista asetukset ennen kuin poistat ne.
Paina [Kyllä].
HUOMAUTUS
Painikkeen nimeä ei poisteta. Jos nimeät painikkeen uudelleen, paina [Nimeä uudelleen].
6.
Paina [Sulje].

Oletusasetusten muuttaminen

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
Tallentaaksesi oletusasetusten muutokset, aseta tulostustapa jonka haluat tallentaa oletusasetukseksi.
3.
Valitse .
4.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Tallenna/Hae tiedostoja] → [Yleiset asetukset].
5.
Paina [Tallennettujen tiedostojen asetukset] → [Muuta oletusasetuksia].
6.
Valitse [Tallenna].
7.
Paina [Kyllä].

Oletusasetusten alustaminen

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Valitse .
4.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Tallenna/Hae tiedostoja] → [Yleiset asetukset].
5.
Paina [Tallennettujen tiedostojen asetukset] → [Muuta oletusasetuksia].
6.
Paina [Alusta].
7.
Paina [Kyllä].

HUOMAUTUS
Suosikkipainikkeisiin tallennetut asetukset säilyvät vaikka virta katkaistaisiin.
52UC-0F3