Työn tilan tarkistus

Voit tarkistaa työn tilan.

Käynnissä olevat työt ja odottavat työt

Työn tila -ikkunassa voit tarkistaa käynnissä olevien ja odottavien töiden tilan.
1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työn tila] → valitse pudotusvalikosta työn tyyppi.
3.
Tarkista työn tila.
Paina laajentaaksesi listaa.
HUOMAUTUS
Ikkunan vasemmalla puolella olevat kuvakkeet ilmaisevat työn yilan. Lisätietoja kuvakkeiden tyypeistä ja tiedoista, katso "Työ-ikkunan kuvakkeet."
Jos valitse työtyypeistä [Tulostus], kunkin käynnissä olevan työn likimääräinen odotusaika näytetään.
Jos turva-asiakirja odottaa salasanan syöttämistä, kyseisen työn käsittelyn odotusaika näkyy muodossa "--- min.".
4.
Tarkista laitteen tila.
Näkyviin tulee viesti, kuten esimerkiksi paperitukoksen tapahtuessa.
5.
Paina [Sulje].

Valmistuneet työt

Työloki-ikkunasta voit tarkistaa valmistuneiden töiden tilan.
1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työloki] → valitse pudotusvalikosta työn tyyppi.
3.
Tarkista työn tila.
4.
Tarkista laitteen tila.
Näkyviin tulee viesti, kuten esimerkiksi paperitukoksen tapahtuessa.
5.
Paina [Sulje].

HUOMAUTUS
Peruutettu työ näkyy lokinäytössä merkinnällä <NG> (No Good).
Jos määritettyä paperia ei ole saatavana kun työ vastaanotetaan, avautuu viesti joka pyytää sinua lisäämään sopivaa paperia. Lisää paperia ja jatka työtä.
Jos [Siirretty aikakatkaisu] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on asennossa 'Kyllä', työ, joka on keskeytetty siksi, että työn vastaanoton aikana ei ollut tulostuspaperia käytettävissä, näytetään keskeytettynä työnä sen jälkeen, kun määritetty aika on kulunut. Jatkaaksesi keskeytettyä työtä, lisää paperia → valitse työ → paina [Tiedot] → [Palauta].
52UC-1F9