Tulostustöiden keskeyttäminen/jatkaminen

Tällä toiminnolla voit keskeyttää ja jatkaa käynnissä olevan työn ja odottavan työn. Voit keskeyttää ja jatkaa kaikkia käynnissä olevia tulostustöitä ja tietokoneesta lähetettyjä tulostustöitä
1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työn tila] → valitse pudotusvalikosta [Tulostus].
HUOMAUTUS
Keskeyttääksesi/jatkaaksesi kopiotyön tulostusta, valitse [Tulostus]. Jos valitset [Kopio], tässä toiminnossa tarvittavat painikkeet eivät ole näkyvissä.
3.
Keskeytä/jatka tulostustöitä
Keskeytä/Jatka kaikki tulostustyöt:
Keskeytä/Jatka valittu tulostustyö:
Keskeytä/Jatka kaikki tulostustyöt:
Paina [Tauko kaikille tulostustöille].
[[Tauko kaikille tulostustöille] muuttuu muotoon [Palauta kaikki tulostustyöt] kun keskeytät tulostustyön.
Paina [Palauta kaikki tulostustyöt].
Keskeytä/Jatka valittu tulostustyö:
Valitse haluamasi työ → paina [Tiedot].
Paina [Tauko].
[[Tauko] muuttuu muotoon [Palauta] kun keskeytät tulostustyön.
Paina [Palauta].
Paina [Sulje].
HUOMAUTUS
Jos valitset tulostustyön ja painat [Tiedot], paina [Sivun syöttö] pakkotulostaaksesi muistissa jäljelläolevan tulostusdatan, ja paina [Ohita virhe] ohittaaksesi tilapäisesti häiriöt ja jatkaaksesi tulostusta. [Sivun syöttö] ja [Ohita virhe] ovat käytettävissä vain tietokoneista lähetetyille tulostustöille.
Jos määritettyä paperia ei ole saatavana kun työ vastaanotetaan, avautuu viesti joka pyytää sinua lisäämään sopivaa paperia. Lisää paperia ja jatka työtä. Jos [Siirretty aikakatkaisu] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on asennossa 'Kyllä', työ joka on keskeytetty siksi että työn vastaanoton aikana ei ollut ollut tulostuspaperia käytettävissä, näytetään keskeytettynä työnä sen jälkeen kun määritetty aika on kulunut. Jatkaaksesi keskeytettyä työtä, lisää paperia → valitse työ → paina [Tiedot] → [Palauta].
4.
Paina [Sulje].
52UC-1FC