Drukowanie list

Użytkownik może wydrukować listę plików zapisanych w skrzynce pocztowej.
1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Skrzynka pocztowa].
2.
Wybierz żądaną Skrzynkę pocztową → naciśnij na [Drukuj listę].
UWAGA
Nawet w przypadku, gdy użytkownik posortuje listę przechowywanych plików poprzez naciśnięcie przycisku [Nazwa] lub [Data/Czas], lista plików zostanie wydrukowana w kolejności, w jakiej plików były przechowywane w Skrzynce pocztowej.
3.
Naciśnij na [Tak].

UWAGA
Listy mogą być drukowane wyłącznie, jeżeli papier o formacie A3, A4 lub A4R (zwykły, ponownie przetworzony, cienki lub kolorowy) zostanie załadowany do szuflady, która jest ustawiona na „Włącz” w [Inny] w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz] w [Ustawienia Funkcji] (Ustawienia/rejestrowanie). Jednakże, jeżeli [Uwzględnij Rodzaj Pap.] dla [Kopiowanie] jest włączona w [Autom. Selekcja Źródła Papieru Włącz/Wyłącz], nie można drukować ze źródła papieru, dla którego określono papier kolorowy. (Patrz "Aktywacja automatycznego wyboru szuflady papieru.")
Drukowane są następujące informacje: numer skrzynki pocztowej, rodzaj pliku, nazwa pliku, format papieru, liczba stron, nazwa użytkownika oraz data i godzina.
52XY-172