Dostęp do zapisanych plików

Możesz dowolnie korzystać z plików zapisanych w urządzeniu.

Odkryj dodatkowe funkcje, takiej jak drukowanie z nośnika pamięci USB.

Wysyłaj i drukuj pliki zapisane w urządzeniu, postępując zgodnie z procedurami opisanymi w tej kategorii.
Dzięki skonfigurowaniu sieci, zapisane pliki mogą być udostępniane.
Lokalizacja zapisanych plików
Korzystanie z danych zapisanych w urządzeniu
Korzystanie z danych zapisanych na nośniku USB
Wysyłanie zapisanych plików
Kombinacje drukowania poszczególnych informacji
52XY-16F