Sprawdzanie informacji o pliku

Można sprawdzić szczegółowe informacje na temat plików (nazwa pliku, lokalizacja, data modyfikacji itd.) zapisanych w nośniku pamięci.
1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz lokalizację pliku, który ma zostać sprawdzony.
3.
Wybierz żądany plik → naciśnij [Szczegóły] → [OK].
Jeśli chcesz zmienić nazwę pliku, naciśnij na [Zmień nazwę pliku].
Aby uzyskać więcej informacji na temat ikon wyświetlanych na Ekranie szczegółów, patrz "Rodzaje ikon nośników pamięci."
52XY-176