Sprawdzanie szczegółowych informacji na temat nośnika pamięci

Istnieje możliwość sprawdzenia wielu informacji nośnika, takich jak numer seryjny, dostępna pamięć oraz całkowita pamięć.
1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
2.
Naciśnij [Sprawdź inform. o nośnikach] → wybierz żądany nośnik pamięci → naciśnij [Szczegóły].
3.
Naciśnij [OK] → [OK].
52XY-174