Podgląd pliku

Możesz sprawdzić zawartość plików zapisanych w nośnikach pamięci.
1.
Naciśnij → [Dos. do zapisa. plików] → [Nośnik Pamięci].
2.
Wybierz żądany nośnik pamięci → wybierz lokalizację pliku, który ma zostać wyświetlony.
3.
Wybierz żądany plik → naciśnij [Wyświetl Obraz].
UWAGA
Aby podejrzeć plik PDF, wymagany jest Zestaw drukarki imagePRESS.
Aby podejrzeć zaszyfrowany plik PDF konieczne jest wprowadzenie hasła.
Aby podejrzeć plik PDF z polityką, konieczne jest wprowadzenie informacji o użytkowniku na ekranie logowania.
4.
Naciśnij na [OK].
52XY-177