Wyświetlanie rejestru instalacji

Można wyświetlić rejestr instalacji/aktualizacji z poziomu ekranu dotykowego lub Zdalnego interfejsu użytkownika.
WAŻNE
Aby wykonać procedury opisane w tym dziale, musisz zalogować się w urządzeniu jako administrator.(Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")

Użytkowanie ekranu dotykowego

Można sprawdzić rejestr instalacji dla opcji systemu/aplikacji MEAP za pomocą ekranu dotykowego.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie].
3.
Naciśnij [Software Management Settings] → [Select Log Display] → [Display Update Logs].

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika

Można sprawdzić rejestr instalacji dla opcji systemu/aplikacji MEAP za pomocą Zdalnego interfejsu użytkownika.
1.
Z poziomu strony Zdalnego interfejsu użytkownika, należy nacisnąć na [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Naciśnij na [Wyświetl rejestry/testy połączeń].
3.
Z listy rozwijalnej Podglądu rejestrów wybierz [Aktualizuj rejestry] → i naciśnij na [Przełącz].
52XY-022