Zastosowanie pobranego oprogramowania sprzętowego

Możesz korzystać z pobranego do urządzenia oprogramowania sprzętowego.
WAŻNE
Aby wykonać tę procedurę, należy się zalogować do urządzenia jako administrator.(Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
UWAGA
Jeżeli wybrany czas do rozpoczęcia w Ustawieniach dostarczania ustawiony jest na [Auto], czynność ta nie jest konieczna.
Można również aktualizować oprogramowanie sprzętowe pobrane z wykorzystaniem Schematu aktualizacji.

Użytkowanie ekranu dotykowego

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Zarejestruj/Uaktualnij Oprogramowanie].
3.
Naciśnij [Update Firmware] → [Apply Firmware].
4.
Naciśnij na [Yes].
Po zakończeniu działania urządzenie zrestartuje się automatycznie.

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika

1.
Z poziomu głównej strony Zdalnego interfejsu użytkownika naciśnij na [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Naciśnij na [Dostarczona aktualizacja] → [Zastosuj oprogramowanie sprzętowe].
3.
Kliknij przycisk [Tak].
Po zakończeniu działania urządzenie zrestartuje się automatycznie.
52XY-027