Usuwanie pobranego oprogramowania sprzętowego

Pobrane oprogramowanie sprzętowe można usunąć.
WAŻNE
Aby wykonać tę procedurę, należy się zalogować do urządzenia jako administrator.(Patrz "Logging In to the Machine as an Administrator.")
UWAGA
Można również usunąć oprogramowanie sprzętowe pobrane z wykorzystaniem Schematu aktualizacji.

Wykorzystanie ekranu dotykowego do przeprowadzania aktualizacji

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Ustawienia Zarządzania] → [Licencja/Inne] → [Register/Update Software].
3.
Naciśnij [Update Firmware] → [Delete Firmware].
4.
Naciśnij na [Yes].

Użycie Zdalnego interfejsu użytkownika do przeprowadzenia aktualizacji

1.
Z poziomu strony Zdalnego interfejsu użytkownika, należy nacisnąć na [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software].
2.
Naciśnij na [Dostarczona aktualizacja] → [Usuń oprogramowanie sprzętowe].
3.
Kliknij przycisk [Tak].
52XY-028