Co może wykonywać to urządzenie

Wszystkie elementy, które mogą być kiedykolwiek potrzebne w kolorowej wielozadaniowej maszynie cyfrowej.
To urządzenie wyposażone jest w szeroki wybór funkcji podawania i wyprowadzania, które mogą w znaczny sposób zwiększyć wydajność. Dzięki wyposażeniu w funkcje, które spełniają wymagania pracy z dokumentami, to urządzenie stanowi szczytowe osiągnięcie wśród kolorowych urządzeń wielozadaniowych.
* Wskazuje funkcje, które wymagają jednego lub kilku produktów opcjonalnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów opcjonalnych, wymaganych przez poszczególne funkcje, patrz "Produkty opcjonalne wymagane dla poszczególnych funkcji."

Kopiowanie* (Patrz "Kopia.")

Oprócz normalnych funkcji kopiowania urządzenie to wyposażono w nowe, wygodne funkcje i tryby, których celem jest podniesienie wydajności. Należą do nich na przykład tryb "Próbna kopia", który pomaga uniknąć nieprawidłowego wykonania wielu kompletów kopii, tryb "Broszura" przydatny przy wykonywaniu broszur i ulotek oraz tryb "Różne formaty oryginałów", który umożliwia kopiowanie w jednej operacji oryginałów o różnych formatach.

Zapisywanie zeskanowanych danych*/Drukowanie zapisanych danych (patrz "Skanowanie i zapisywanie" lub "Dostęp do zapisanych plików.")

Funkcja Skanuj i Zapisz umożliwia zapisywanie danych dokumentu, zeskanowanych przy użyciu skanera lub danych utworzonych w komputerze.Zachowane dane, użytkownik może wydrukować w określonym czasie, bądź też może połączyć je z oddzielnie zapisanymi danymi lub danymi utworzonymi w komputerze do jednoczesnego przetwarzania.
Istnieje możliwość ustalenia rodzaju pliku (PDF, JPEG, TIFF, OOXML) do którego dane zostaną zeskanowane i dostępu do danego pliku z poziomu komputera.

Funkcja Wysyłanie* (Patrz "Skanuj i wyślij.")

Funkcja Wysyłanie pozwala na wysyłanie zeskanowanych obrazów lub danych dokumentów do serwerów plików bądź też przesyłanie ich w postaci e-maili lub I-faksów.Obsługa różnych formatów plików (PDF, JPEG, TIFF, XPS i OOXML) pozwala na większą elastyczność w zapisywaniu danych w cyfrowych środowiskach pracy.
Jeżeli tryb Uniwersalny zestaw zaawansowanych funkcji wysyłania jest aktywny, istnieje możliwość dodania plików Office Open XML (pptx) do listy obsługiwanych formatów.

Faksowanie* (patrz "Wysyłanie faksu," lub "Skrz. Odb. Faks/I-Faks.")

Dzięki funkcji Zdalnego faksu, istnieje możliwość współdzielenia faksu z serwerami zdalnego faksu w obrębie tej samej sieci.Zeskanowane dokumenty, dokumenty zapisane w Skrzynce pocztowej/Skrytce RX do pamięci oraz dane zapisane na komputerze mogą być wysyłane za pomocą serwera przez telefaks.Dokumenty można również wysyłać do wielu odbiorców.

Drukowanie (patrz "Printing from a Computer.")

Urządzenie może być wykorzystywane jako szybka drukarka sieciowa.Różne wydruki są możliwe podczas drukowania w trybach takich jak Drukowanie dwustronne lub Ustawienie stron w linii.
Jeżeli Zestaw drukarki imagePRESS jest aktywny lub jeżeli Serwer imagePRESS jest podłączony, można wykorzystać urządzenie jako drukarkę postscript wraz z oprogramowaniem Adobe PostScript3.

Korzystanie ze Zdalnego interfejsu użytkownika (Patrz "Remote UI.")

Użytkownik ma możliwość sterowania różnymi funkcjami z poziomu przeglądarki internetowej zainstalowanej w komputerze. Funkcje te to np: sprawdzanie statusu urządzenia oraz operacji lub sterowanie instrukcjami drukowania dla danych zeskanowanych i zapisanych.

Zastosowanie MEAP (Patrz "MEAP.")

MEAP (Wielofunkcyjna wbudowana platforma aplikacji) jest wyposażona w urządzenie umożliwiające instalację programów poszerzającą funkcje drukarki.

Skanowanie dokumentów do komputera* (Patrz "Scanner.")

Funkcja skanowania sieciowego umożliwia wykorzystywanie tego jako tradycyjnego skanera.Z pomocą urządzenia można skanować dokumenty i czytać dane z użyciem oprogramowania wykorzystywanego w komputerze użytkownika.Użytkownik może skanować obrazy o formacie maksymalnym A3 przy zachowaniu rozdzielczości 600 x 600 dpi.
52XY-00U