Funkcje oszczędzania energii

W dalszej części tego działu omówione zostały tryby wpływające na zmniejszenie zużycia energii. Tryby te włączają się w czasie, gdy urządzenie nie wykonuje żadnych operacji.

Tryb automatycznego uśpienia

Urządzenie można zaprogramować w taki sposób, aby w dowolnym momencie można było uruchomić tryb Uśpienia. Tryb ten aktywuje się wciskając klawisz , bądź też użytkownik może zaprogramować jego włączanie w określonym czasie.Przywrócenie normalnego działania urządzenia następuje po ponownym wciśnięciu klawisza .

Tryb oszczędzania energii

Tryb ten zmniejsza zużycie energii elektrycznej poprzez obniżenie temperatury zespołu utrwalającego toner, w przypadku gdy z urządzenia nie korzysta się przez dłuższy okres czasu.Tryb oszczędzania energii aktywuje się wciśnięciem na panelu sterowania klawisza .Przywrócenie normalnego działania urządzenia następuje po ponownym wciśnięciu klawisza .
UWAGA
W trybie tym dostępne są następujące ustawienia: „-10 %”, „-25 %”, „-50 %” oraz „Zerowy czas przywracania”.Domyślnym ustawieniem jest „-10 %”.(Patrz "Zmiana trybu oszczędzania energii.")
Tygodniowy zegar automatycznego uśpienia
Urządzenie przechodzi automatycznie w tryb Uśpienia po nadejściu godziny i dnia tygodnia zaprogramowanych w zegarze tygodniowym.Przywrócenie normalnego działania urządzenia następuje po wciśnięciu klawisza .
Czas automatycznego wyłączenia
Jeżeli czas ustawiony w [Czas automatycznego wyłączenia] upłynie, gdy urządzenie będzie w trybie Uśpienia, zostanie ono automatycznie wyłączone.Aby wznowić prace, należy WŁĄCZYĆ zasilanie główne urządzenia.(Patrz "Czas automatycznego wyłączenia.")
Zegar tygodniowy automatycznej funkcji wyłączania
Urządzenie automatycznie wyłącza się po nadejściu godziny i dnia tygodnia zaprogramowanych w zegarze tygodniowym.Aby wznowić prace, należy WŁĄCZYĆ zasilanie główne urządzenia.

WAŻNE
Nawet jeśli główny wyłącznik zasilania jest wyłączony, niewielka ilość energii jest zużywana, jeśli wtyczka zasilania jest umieszczona w gniazdu sieci energetycznej.Aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej do zera, należy wyciągnąć wtyczkę urządzenia z zasilania.
UWAGA
Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu, który będzie aktywowany po naciśnięciu na , patrz "Przełączanie trybów aktywowanych po naciśnięciu przycisku oszczędzania energii."
Kiedy urządzenie przejdzie w stan czuwania wyświetlacz panelu dotykowego zostanie wyłączony.
Urządzenie może nadal odbierać dokumenty za pośrednictwem I-faksu oraz drukować dane wysłane z komputerów nawet, gdy jest w trybie Uśpienia.
W pewnych sytuacjach urządzenie może nie być w stanie całkowicie aktywować trybu Uśpienia.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawianie ilości energii zużywanej przez urządzenie w trybie uśpienia.".
Naciśnij , aby przejść do trybu Uśpienia, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, np. w nocy.
Czas, po jakim urządzenie automatycznie przejdzie w tryb Uśpienia, można regulować w zakresie od 20 sekund do 4 godzin.Domyślnym ustawieniem są '5' minuty.(Patrz "Czas przejścia do trybu uśpienia.")
Jeśli komputer Mac, który został wyłączony, jest podłączony do urządzenia za pomocą kabla USB, w momencie włączenia tego urządzenia może również zostać włączony.W takim przypadku, należy odłączyć przewód USB.Użytkownik może także rozwiązać ten problem stosując koncentrator USB między urządzeniem, a komputerem.
Ustawienia dla zegara tygodniowego automatycznego przejścia do trybu Uśpienia oraz automatycznego wyłączenia można programować w następujących zakresach: dla dni tygodnia - od niedzieli do soboty, dla czasu od 00:00 do 23:59.(Patrz "Ustawienia zegara tygodniowego, po którym automatycznie uruchomi się tryb Uśpienia" oraz "Ust. czasu autom. tygodniowego wyłączenia."))
Jeżeli wybierzesz [Niski] dla [Pobór Energii w Trybie Czuwania], ekran dotykowy pojawi się po około 10 sekundach po naciśnięciu na .(Patrz "Ustawianie ilości energii zużywanej przez urządzenie w trybie uśpienia.")
52XY-01R