Skrót do Ustawienia/rejestrowanie

Możesz zarejestrować skróty dla często wykorzystywanych ustawień na ekranie Ustawienia/rejestrowanie w [Skrót Ustawienia/Rej.].Wykorzystując ten skrót, możesz bezpośrednio wyświetlić ekran ustawień.
Przycisk [Skrót Ustawienia/Rej.] może być wyświetlony w górnej części ekranu lub na ekranie Menu głównego.Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Ustawienia ekranu Główne Menu.".
1.
Naciśnij na [Skrót Ustawienia/Rej.].
2.
Naciśnij na [Zapisz].
3.
Wybierz przycisk pod którym należy zarejestrować ustawienia.
Możesz wybrać przypisany przycisk, aby zmienić zarejestrowane ustawienia.
4.
Wybierz ustawienia ekranu Ustawienia/rejestrowanie, które mają zostać zarejestrowane → naciśnij na [OK].
Jeżeli użytkownik nie chce rejestrować ustawień, należy wybrać [Nieprzypisane].
5.
Naciśnij na [Zamknij].
52XY-00Y