Ekran dotykowy

Menu główne zostanie wyświetlone po naciśnięciu przycisku na panelu sterowania.Każda funkcja zostanie uruchomiona po jej wybraniu z ekranu Menu głównego.
Jeśli funkcje, które są często wykorzystywane zaprogramowane są wcześniej w Skróconym menu, możesz przywołać te funkcje naciskając na przycisk .Co więcej, jeżeli wykorzystywana jest usługa logowania, Menu skrócone dostosowane do każdego z użytkowników zostanie wyświetlone.
Jeżeli użytkownik chce wyświetlić wszystkie funkcje, należy nacisnąć na [Pokaż wszystkie].
Naciśnij przycisk znajdujący się w prawym, górnym rogu ekranu, aby zmienić rodzaj klawiszy wyświetlanych w Menu głównym dla każdego ekranu funkcji.Istnieje również możliwość zmiany tła ekranu Menu głównego lub dostosowania i wyświetlania skrótów często używanych funkcji.
Można również wyregulować jasność ekranu dotykowego oraz wprowadzać znaki z poziomu klawiatury ekranowej.

WAŻNE
Klawisze na ekranie dotykowym należy delikatnie naciskać palcami lub piórem edycji.Zabranie się wykorzystywania w tym celu przedmiotów o ostrych końcach, takich jak ołówki lub pióra kulkowe.Może to spowodować zarysowanie powierzchni ekranu dotykowego lub jego uszkodzenie.
UWAGA
Przed rozpoczęciem korzystania z ekranu dotykowego, należy zerwać z niego folię zabezpieczającą.
Po włączeniu urządzenia, istnieje możliwość zmiany domyślnego ekranu wyświetlanego po rozruchu.Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych ekranów, które mogą być zaprogramowane do wyświetlenia po uruchomieniu urządzenia, patrz "Ekran domyślny, pojawiający się po uruchomieniu/przywróceniu działania urządzenia."
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień Szybkiego menu, patrz "Korzystanie z Szybkiego menu z poziomu urządzenia."
52XY-00W