Środki ostrożności podczas instalacji

Miejsca, w jakich nie należy instalować urządzenia

Należy unikać miejsc narażonych na działanie zbyt niskich lub wysokich temperatur i wilgoci.

Na przykład należy unikać instalacji urządzenia w pobliżu kranów z wodą, podgrzewaczy wody, nawilżaczy, klimatyzatorów, grzejników lub kuchenek.

Należy unikać instalacji urządzenia w miejscach wystawionych na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych.

Jeśli nie można uniknąć takiej lokalizacji należy stosować zasłony lub żaluzje.Należy uważać, aby zasłony lub żaluzje nie zakrywały otworów lub szczelin wentylacyjnych a także, by nie zaczepiały o przewód zasilający lub źródło zasilania prądem elektrycznym.

Należy unikać źle wentylowanych pomieszczeń.

To urządzenie wytwarza niewielką ilość ozonu i innych gazów podczas normalnej pracy.Niewielka ilość wytwarzanego ozonu i innych substancji nie wpływa ujemnie na ludzkie zdrowie.Podczas długotrwałej pracy urządzenia zwłaszcza w źle wentylowanym pomieszczeniu ilość ozonu i innych substancji może wzrosnąć.Zaleca się odpowiednie wentylowanie pomieszczenia w celu poprawy warunków pracy.Dodatkowo, nie należy instalować urządzenia, jeżeli strona wylotowa jest skierowana bezpośrednio na użytkownika.

Należy unikać miejsc, gdzie gromadzą się duże ilości kurzu.

Należy unikać miejsc, gdzie wydziela się amoniak.

Należy unikać miejsc w pobliżu łatwopalnych cieczy, takich jak alkohol lub rozpuszczalniki do farb.

Należy unikać miejsc narażonych na działanie drgań.

Przykładowo nie należy instalować urządzenia na niestabilnej podłodze czy podstawie.

Nie należy narażać urządzenia na gwałtowne zmiany temperatury.

Jeśli w pokoju, w którym zainstalowano urządzenie, jest niska temperatura i zostanie on gwałtownie ogrzany, wówczas może nastąpić skraplanie pary wodnej wewnątrz urządzenia.Skraplająca się para wodna niekorzystnie wpływa na jakość obrazów na kopiach, może także uniemożliwić zeskanowanie oryginału lub spowoduje, że nie będzie możliwe uzyskanie obrazów na kopiach.

Należy unikać instalowania urządzenia w pobliżu komputerów lub innych, precyzyjnych urządzeń elektronicznych.

Oddziaływanie elektryczne oraz drgania wytwarzane podczas pracy urządzenia mogą niekorzystnie wpływać na działanie wyżej wymienionych urządzeń.

Nie należy instalować urządzenia w pobliżu telewizorów, odbiorników radiowych oraz innych, podobnych urządzeń elektronicznych.

Urządzenie może zakłócać odbiór dźwięku i obrazu.Należy je podłączyć do osobnego gniazda sieciowego i zachować, na ile jest to możliwe, dużą odległość między nim a innymi urządzeniami elektronicznymi.

Nie należy usuwać stopek poziomujących urządzenia.

Po zainstalowaniu urządzenia nie należy usuwać stopek poziomujących.
Zbyt duży nacisk na przód, gdy wysunięte są szuflady, może spowodować przewrócenie się urządzenia ku przodowi.Aby tego uniknąć należy sprawdzić, czy stopki poziomujące znajdują się na swoim miejscu.

Nie należy instalować urządzenia powyżej 3000 metrów n.p.m.

Urządzenia wyposażone w twardy dysk mogą działać nieprawidłowo podczas użytkowania na dużych wysokościach, tj. 3000 metrów nad poziomem morza lub wyższych.

Wybieranie bezpiecznego źródła zasilania

Urządzenie jest wyposażone w dwa przewody zasilające.Podłączyć każdą z wtyczek urządzenia do innego gniazda o specyfikacji 220 do 240V AC, 13A lub wyższej.

Należy się upewnić, że instalacja zasilająca jest bezpieczna i ma stałe napięcie.

Nie należy podłączać do tego samego gniazdka innych urządzeń elektrycznych.

Nie należy podłączać urządzenia do przedłużacza, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

Stawianie na przewodzie zasilającym ciężkich przedmiotów, częste po nim chodzenie lub mocowanie za pomocą zszywek może go uszkodzić.Używanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować powstanie pożaru lub porażenie prądem elektrycznym.

Przewód nie powinien być naprężony, gdyż może to prowadzić do poluzowania połączenia i powodować przegrzanie, co z kolei może wywołać pożar.

Jeżeli miejsce przyłączania przewodu będzie zbytnio naprężone, może to uszkodzić żyły przewodu, które odłączą się od urządzenia.Taka sytuacja może stwarzać ryzyko pożaru.Należy unikać poniższych sytuacji:

Częstego podłączania i odłączania przewodu.
Potykania się o przewód.
Wygięcia przewodu niedaleko wtyczki, lub miejsca podłączenia do urządzenia co z kolei powoduje dodatkowe napięcie przewodu.
Wyszarpywania przewodu z gniazda.

Transportowanie urządzenia

Jeżeli użytkownik zamierza przestawić maszynę, nawet w miejsce znajdujące się na tym samym piętrze w budynku, należy skontaktować się wcześniej z autoryzowanym przedstawicielem firmy Canon.Nie należy przenosić maszyny samodzielnie.

Zapewnianie odpowiedniej przestrzeni instalacyjnej

Należy pozostawić odpowiednią przestrzeń instalacyjną z każdej strony urządzenia, aby zapewnić wygodę obsługi.

Jeżeli Copy Tray-R, Duplex Color Image Reader Unit-M oraz Upright Control Panel-G są podłączone:
*1 Z tyłu urządzenia należy pozostawić co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni, aby umożliwić bezproblemową obsługę urządzenia.Należy upewnić się, że zachowano co najmniej 200 mm wolnej przestrzeni podczas instalacji Stack Bypass Alignment Tray-D oraz Long Sheet Tray-B.
*2 Z tyłu urządzenia należy pozostawić co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni, aby umożliwić bezproblemową obsługę urządzenia.Należy upewnić się, że zachowano co najmniej 800 mm wolnej przestrzeni podczas instalacji opcjonalnych systemów dostarczania/odbioru, przedstawionych na poniższej ilustracji, jako pełnego zestawu.
*3 Należy pozostać co najmniej 500 mm wolnej przestrzeni na potrzeby prac serwisowych.Należy również upewnić się, że zachowano co najmniej 1000 mm wolnej przestrzeni podczas instalacji opcjonalnych systemów dostarczania/odbioru, przedstawionych na poniższej ilustracji, jako pełnego zestawu.
Jeżeli podłączone są opcje Two-Knife Booklet Trimmer-A, Booklet Trimmer-F, Booklet Finisher-W PRO, Paper Folding Unit-J, High Capacity Stacker-H, Perfect Binder-E, Multi Function Professional Puncher-B, Document Insertion Unit-N, Duplex Color Image Reader Unit-M, Upright Control Panel-G i POD Deck Lite XL-A.
*4 Z tyłu urządzenia należy pozostawić co najmniej 800 mm wolnej przestrzeni, aby umożliwić bezproblemową obsługę urządzenia.Należy upewnić się, że zachowano co najmniej 100 mm wolnej przestrzeni podczas instalacji opcjonalnych systemów dostarczania/odbioru, przedstawionych na powyższej
ilustracji.
*5 Należy pozostać co najmniej 1000 mm wolnej przestrzeni na potrzeby prac serwisowych.Należy również upewnić się, że zachowano co najmniej 500 mm wolnej przestrzeni podczas instalacji opcjonalnych systemów dostarczania/odbioru, przedstawionych na powyższej ilustracji.
52XY-002