Zmienianie ustawień priorytetu wydruku modułu wykańczania

Priorytet można nadać wydajności lub wyrównaniu wyprowadzanego papieru.
Tryb ten może być programowany, jeśli opcja Staple Finisher-W PRO, Booklet Finisher-W PROStaple Finisher-AC lub Booklet Finisher-AC (opcja Staple Finisher-AC lub Booklet Finisher-AC musi być podłączona wraz z opcją Finisher Jogger Kit-A) jest podłączona. (Patrz "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU,""Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
Tryb ten może być programowany, jeśli podłączono opcjeStaple Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-W PRO i używany jest papier Cienki 2.
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Ust. Priorytetu Urządzenia Wykańcz. (Cienki)].
3.
Wybierz [Priorytet dla Wydajności] lub [Priorytet Wyrównyw.] → i naciśnij na [OK].
Poniżej pokazane są szczegóły dotyczące każdej pozycji:
[Priorytet dla Wydajności]
Tryb nadaje priorytet wydajności.Wyprowadzany papier może nie być wyrównany.
[Priorytet Wyrównyw.]
Ponieważ priorytet został nadany wyrównywaniu wyprowadzanego papieru, szybkość zmniejszy się w porównaniu z trybem [Priorytet dla Wydajności].
UWAGA
Gdy opcje Staple Finisher-AC, Booklet Finisher-AC i Finisher Jogger Kit-A są podłączone, papier można wyprowadzać tylko na tacę C urządzenia wykańczającego.
Jeśli opcja Staple Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-W PRO jest podłączona, ustawienie [Priorytet Wyrównyw.] jest dostępne tylko podczas wyprowadzania do tacy B urządzenia wykańczającego.
52XY-0LR