Korekcja wywinięcia dla każdego źródła papieru

Tryb ten służy do regulacji stopnia korekcji wywinięcia każdego źródła papieru.
Stopień korekcji wywinięcia jest stale regulowany w celu dostosowania go do charakterystyki papieru.Jednakże, jeśli wywinięcie papieru nie jest właściwie skorygowane, użytkownik może samemu wyregulować stopień korekcji wywinięcia, aby dostosować go do warunków środowiskowych oraz charakterystyki papieru, np. do wilgotności papieru.
Można zmienić poziom korekcji zawinięcia tak, by odpowiadał cechom papieru.
Zawinięcie papieru jest zniwelowane poprzez ustawienie papieru w odwrotnym kierunku niż jest zawinięty.Po wyregulowaniu papieru, należy wykonać kopie lub wydruk testowy aby sprawdzić działanie poziomu korekcji zawinięcia.
WAŻNE
Jeżeli użytkownik wyreguluje poziom korekcji wywinięcia w [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru] w [Właściwości], należy zresetować wartość tego trybu do pozycji "0".(Patrz "Przegląd tej funkcji.")
Należy pamiętać, iż tak funkcja może wywierać wpływ na podawanie papieru.Z uwagi na to, iż mocne wywinięcie może powodować blokowanie się arkuszy, zaleca się stopniowe wywijanie papieru w małych przyrostach.
UWAGA
W zależności od warunków środowiskowych w jakich przechowywany jest papier, stan papieru, np. wilgotność papieru, może się różnić.Jeśli stan papieru jest inny od normalnego, wtedy użytkownik może indywidualnie wyregulować stopień wywinięcia każdego źródła papieru, w celu osiągnięcia lepszego rezultatu.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Korekcja Wywinięcia Wyprowadzonego Obrazu].
3.
Wybierz źródło papieru, dla którego chcesz zmienić stopień wywinięcia → wciśnij [Ustaw].
4.
Naciśnij [-] lub [+] dla [Tekstem w Górę (Odwrotne)] lub [Tekstem w Dół (Normalne)], aby wyregulować poziom korekcji wywinięcia → [OK].
Tekstem do góry/Tekstem do dołu
Automatycznie
Tekstem do góry
Tekstem do dołu
Drukowanie jednostronne
W zależności od rzeczywistego ułożenia tekstem do góry/tekstem do dołu*1
Tekstem w Górę (Odwrotne)
Tekstem w Dół (Normalne)
Drukowanie dwustronne
Tekstem w Górę (Odwrotne)*2
*1 Sprawdź, czy papier wyprowadzany jest tekstem do góry/tekstem do dołu. Jeśli papier wyprowadzany jest tekstem do góry, dostosuj ustawienie dla „Tekstem w Górę (Odwrotne)”. Jeśli papier wyprowadzany jest tekstem do dołu, dostosuj ustawienie dla „Tekstem w Dół (Normalne)”.
*2 W przypadku drukowania dwustronnego nie można dostosować poziomu korekcji wywinięcia, naciskając [-] lub [+] dla [Tekstem w Dół (Normalne)].
5.
Naciśnij na [OK].
UWAGA
Aby określić kierunek wywinięcia papieru, należy położyć papier w tym samym kierunku, w jakim jest on wyprowadzany na tacę wyprowadzającą.
Wyregulować stopień wywinięcia w kierunku przeciwnym niż kierunek zadrukowania papieru.
Kierunek zwinięcia zadrukowanego papieru
Kierunek regulacji
Kiedy papier jest zawinięty do góry
Wywinięcie w dół (naciśnij [-])
Kiedy papier jest zawinięty do dołu
Wywinięcie w górę (naciśnij [+])
52XY-0LJ