Przegląd tej funkcji

Po naciśnięciu na [Ustawienia Zarządzania Rodzajem Papieru], pojawia się następujący ekran.Można na nim zarejestrować i edytować szczegółowe informacje na temat często wykorzystywanych rodzajów papieru np.: niestandardowym rodzaju.
Zarejestrowane rodzaje papieru są wyświetlane wraz z poniższymi ikonami:
:Papier, który został zarejestrowany za pomocą [Powiel] lub [Baza danych papieru] z domyślnymi ustawieniami.
:: Papier, który został zarejestrowany za pomocą [Powiel] lub [Baza danych papieru] ze zmienionymi ustawieniami.
Za pomocą rozwijalnej listy można segregować wyświetlane rodzaje papieru.
[Wszystkie]:
Wyświetla wszystkie rodzaje papieru.
[Typ standardowy]:
Wyświetla standardowe rodzaje papieru.
[Format niestan.]:
Wyświetla tylko własne rodzaje papieru.
UWAGA
Można edytować wyłącznie zarejestrowane przez użytkownika rodzaje papieru.
Nie można zmienić szczegółowych informacji lub usunąć danego rodzaju papieru w poniższych przypadkach:
Jeżeli dany rodzaj papieru jest aktualnie wykorzystywany do zadań kopiowania/drukowania
Jeżeli dany rodzaj papieru został zarejestrowany dla źródła papieru (Patrz "Rejestrowanie formatu papieru oraz jego rodzaju dla danego źródła papieru.")
Jeżeli rodzaj papieru jest zarejestrowany jako papier do regulacji w [Zarejestruj papier aby dostosować] w [Automatyczna regulacja gradacji] (Patrz "Regulacja automatycznej gradacji.")
Jeżeli rodzaj papieru jest zarejestrowany do schematu korekcji w [Zarejestruj wzorzec korekcji] w [Ust. automatycznej korekcji tonu koloru] (Patrz "Automatyczna korekcja tonu kolorów.")
Użytkownik może sortować listę rodzajów papieru według daty rejestracji (Zapisane (Ros.)/Zapisa. (Male.)), nazwy (Nazwa (Ros.)/Nazwa (Male.)) lub gramatury podstawowej (Waga (Rosnąco)/Waga (Male.)) z rozwijanej listy sortowania.
52XY-0HK