Wyrównanie papieru w czasie zszywania

Kopiowany lub drukowany papier może się nieco skurczyć z powodu temperatury, wilgotności lub właściwości rodzaju papieru.W takim przypadku, tryb umożliwia ułożenie kopii lub wydruków dzięki prowadnicy wyrównującej znajdującej się wewnątrz modułu wykańczania, przed jego zszyciem.
Tryb ten może być programowany, jeśli Staple Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-W PRO został dołączony.(Patrz "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Regulacja położenia podczas zszywania].
3.
Nacisnąć [-] lub [+] aby wyregulować pozycję prowadnicy wyrównującej → nacisnąć [OK].
Naciśnij [+], aby przybliżyć prowadnicę do papieru.
Można przełączać się pomiędzy dodatnimi i ujemnymi wartościami naciskając [±].
UWAGA
Jeżeli prowadnica znajduje się zbyt blisko papieru, może nastąpić jego zablokowanie lub marszczenie.Następnie, należy przeprowadzić dokładną regulację pozycji prowadnicy.
52XY-0LK