Regulacja pozycji składania papieru

Można wyregulować pozycje składania papieru, jeżeli ustawiono tryb składania.
Regulacja pozycji składania zeszytowego może zostać przeprowadzona jeżeli Booklet Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-AC jest podłączony.(Patrz "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU," "Staple Finisher-AC/Booklet Finisher-AC/2/4 Hole Puncher Unit-A/4 Hole Puncher Unit-A.")
Pozycje składania na trzy (C), składania na trzy (Z), składania na pół, składania harmonijkowego na trzy (Z) lub składania podwójnego równoległego mogą być wyregulowane gdy Paper Folding Unit-J został podłączony.(Patrz "Paper Folding Unit-J.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Regulacja pozycji zaginania].
3.
Wybrać metodę ustalania pozycji składania papieru.
Wybrać format papieru który ma zostać zmieniony, aby wyregulować pozycję składania zeszytowego.
4.
Wyreguluj pozycję składania naciskając na [] lub [] → naciśnij na [OK].
Jeżeli wybrano [Reg. Pozycji Podwójnego Równoległ. Zagin.], należy wyregulować dwie pozycje składania (A i B).
52XY-0LH