Priorytet Szybkości/Dokładności dla Podwójnego zszywania

Można ustawić priorytet dla szybkości albo dokładności zszywania.
Tryb ten może być programowany, jeśli Staple Finisher-W PRO lub Booklet Finisher-W PRO został dołączony.(Patrz "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.")
1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Akcja Regulacji] → [Pirorytet prędk./prec. dla podwój. zszyw.].
3.
Wybierz [Priorytet Szybkości] lub [Priorytet Precyzji] → i naciśnij na [OK].
[Priorytet Szybkości]:
Priorytet przyznano szybkości podwójnego zszywania.Dokładność podwójnego zszywania została zmniejszona.
[Priorytet Precyzji]:
Priorytet przyznano dokładności podwójnego zszywania.Szybkość operacji została zmniejszona.
WAŻNE
Funkcja [Pirorytet prędk./prec. dla podwój. zszyw.] jest wyłączona tylko wówczas gdy używany jest następujący papier:
Format papieru: Szerokość dla kierunku podawania wynosi od 182 do 215,9 mm.
Typ papieru: Cienki 1, Zwykły 1 do 2, Gruby 1, Kolorowy 1 do 2, Recyklingowany 1 do 3, Dziurkowany 1 do 2
Gramatura papieru: 64 g/m2 do 128 g/m2
Jeżeli wybierzesz [Priorytet Szybkości], wyprowadzany papier zszyty może nie być wyrównany z powodu temperatury, wilgotności lub właściwości rodzaju papieru.
52XY-0L9