Korygowanie cieniowania

Tryb ten umożliwia skorygowanie nieznacznej niedokładności zabarwienia, która pojawia się w obszarze zabarwienia półtonów wydrukowanego obrazu.
Można wykonać trzy rodzaje korygowania cieniowania:
Korekcja z użyciem densytometru:
Tryb ten umożliwia korekcję nierówności zabarwienia poprzez pomiar wyprowadzonych stron za pomocą densymetru oraz wprowadzenie tych wartości celem regulacji.
Korekcja wizualna:
Tryb ten umożliwia korekcję nierówności zabarwienia poprzez obejrzenie strony testowej i ręczne skorygowanie zabarwienia.Wybierz ten tryb, aby skorygować nierówności zabarwienia, jeżeli densymetr nie jest dostępny lub wprowadzone na podstawie jego pomiarów regulacje nie są zgodne z oczekiwaniami.Należy pamiętać, że do wykonania ręcznej regulacji zabarwienia wymagane jest odpowiednie doświadczenie w wykrywaniu nieznacznych nierówności zabarwienia.
Korekcja serwera druku:
Tryb ten umożliwia korekcję nierówności zabarwienia z użyciem danych otrzymanych z serwera druku.
WAŻNE
Do wykonywania stron testowych może być wykorzystywany wyłącznie zwykły papier o formacie 330 mm x 483 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), 305 mm x 457 mm, A3 lub A4.Przed rozpoczęciem wykonywania procedury, należy się upewnić, że do źródła papieru został włożony odpowiedni papier.
UWAGA
[Korek. z Użyc. Serwera Druku] jest wyświetlane jedynie, gdy zainstalowany został Serwer imagePRESS.

1.
Naciśnij .
2.
Naciśnij [Regulacja/Konserwacja] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Korekcja Cieniowania].
3.
Wybierz metodę korekcji cieniowania.
Aby wykonać korekcję densytometrem:
Aby wykonać korekcję wizualną:
Aby wykonać korekcję serwera druku:
Aby wykonać korekcję densytometrem:
Naciśnij [Korekta Densytometrem] → [Rozpocznij Drukowanie].
Strona testowa 1 z oznaczeniami od 0 do 8 jest wyprowadzana.
Strona testowa 1
UWAGA
Oznaczenia 0 i 8 mogą nie być widoczne, w zależności od szerokości papieru.
Zmierz oznaczenie na wydrukowanej stronie testowej 1 za pomocą densymetru.
Naciśnij klawisz [Dokł. Regul.] dla koloru, który chcesz wyregulować.
Wybierz liczbę → wprowadź wartość zmierzonego zabarwienia ze strony testowej → naciśnij klawisz [OK].
WAŻNE
Regulacja zabarwienia jest przeprowadzana w oparciu o wszystkie wartości zabarwienia znaczników od 0 do 8.Jeżeli wszystkie znaczniki od 0 do 8 znajdują się na stronie testowej, należy zmierzyć i wprowadzić wartości zabarwienia dla wszystkich nadrukowanych znaczników.
Jeżeli oznaczenia 0 i 8 nie są widoczne na stronie testowej, należy zmierzyć oznaczenia od 1 do 7 i wprowadzić wartość zerową dla oznaczeń 0 i 8.Jeżeli zamiast wartości zerowych wprowadzone zostaną inne wartości dla oznaczeń 0 i 8, regulacja zabarwienia nie będzie mogła być wykonana precyzyjnie.
Naciśnij [Strona wydruku testowego] → [Rozpocznij Drukowanie].
Strona testowa 2 z oznaczeniami od -7 do +6 po regulacji jest wyprowadzana.
Strona testowa 2
Sprawdź stronę testową 2 i potwierdź, że nie występują nierówności zabarwienia.
Naciśnij na [Zapisz i Zakończ].
Aby wykonać korekcję wizualną:
Naciśnij [Korekcja Wizualna] → [Strona wydruku testowego] → [Rozpocznij Drukowanie].
Strona testowa 2 z oznaczeniami od -7 do +6 jest wyprowadzana.
Obejrzyj wyprowadzoną stronę testową → naciśnij klawisz [Dokł. Regul.] dla koloru, który chcesz wyregulować.
Wybierz numer, który ma zostać wyregulowany → naciśnij klawisz [+] dla ciemnego zabarwienia lub [-] dla jasnego zabarwienia → naciśnij klawisz [OK].
Naciśnij [Strona wydruku testowego] → [Rozpocznij Drukowanie].
Strona testowa 2 z oznaczeniami od -7 do +6 po regulacji jest wyprowadzana.
Sprawdź stronę testową 2 i potwierdź, że nie występują nierówności zabarwienia.
Naciśnij na [Zapisz i Zakończ].
Wyświetlacz powraca do ekranu z punktu 2.Powtórz czynności, aby wizualnie skorygować wyniki i ulepszyć cieniowanie.
Aby wykonać korekcję serwera druku:
Naciśnij [Korek. z Użyc. Serwera Druku] → [Rozpocznij Drukowanie].
Wyprowadzana jest strona testowa.
Zmierzyć oznaczenie wyprowadzonej strony testowej za pomocą densymetru dołączonego do Serwer imagePRESS i wprowadzić wartości regulacyjne do urządzenia głównego.
Naciśnij [Strona wydruku testowego] → [Rozpocznij Drukowanie].
Strona testowa 2 z oznaczeniami po regulacji w oparciu o przesłane dane jest wyprowadzana.
Sprawdź stronę testową 2 i potwierdź, że nie występują nierówności zabarwienia.
Naciśnij na [Zapisz i Zakończ].
WAŻNE
Aby uzyskać więcej informacji na temat korekcji serwera druku, patrz instrukcja obsługi Serwer imagePRESS.

UWAGA
Oznaczenia -7 oraz +6 mogą nie być ukazane na wyprowadzanej stronie testowej 2, w zależności od szerokości papieru.
Pomimo, że oznaczenie -7 może być widoczne na wyprowadzanej stronie testowej 2, regulacji można dokonywać wyłącznie dla oznaczeń -6 do +6.Nie można regulować wartości dla -7.
52XY-0KH